Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 29, 1701 Vertrek van den ombol Wirabaya na Tanjongpoura met een missive aen den commandeur vaandrig van d’Hr. Jacob van der Bussche file 2521, folio 464
Sept. 29, 1701 En d’antwoorde op de schriftelijke versoeken van gemelte ombol uyt name van den Tommogon Panatta Jouda file 2521, folio 464-466
Sept. 30, 1701 Insertie van een missive door Ingabey Wangsa Tanoe tot Pamanoekan aen Sijn Edelheyt geschreven file 2521, folio 466
Sept. 30, 1701 Arrivement van ’t jagtje d’Andromeda van Siam over Malacca met schrijvens van beyde die plaatsen alsmede van den coning van Siam en Oya Berquelangh file 2521, folio 467
Sept. 30, 1701 Nouvelles van Siam file 2521, folio 467
Sept. 30, 1701 En bedraagt de ladinge van gemelte jagtje d’Andromeda f. 30619:7:8 file 2521, folio 468
Sept. 30, 1701 Ontfang eener missive per Inlandse vaartuyg van Macassar van den gouverneur en raed file 2521, folio 468
Sept. 30, 1701 Aengecome vaartuygen file 2521, folio 468-470
Sept. 30, 1701 Vertrocke vaartuygen file 2521, folio 470
Sept. 30, 1701 Overledene file 2521, folio 471
Sept. 30, 1701 Gedoopte file 2521, folio 471
Sept. 30, 1701 Getrouwde file 2521, folio 471
Sept. 30, 1701 g’Executeerde file 2521, folio 471-472
Oct. 1, 1701 Retourneerd ’t jagt de Purmer van Sirrebon met schrijvens van daer file 2521, folio 473
Oct. 1, 1701 En een ladinge van f. 1235:5:- file 2521, folio 473
Oct. 1, 1701 Advys briefje wegens de komste van ’t freguat Eykelenburg in de Straat uyt ’t patria file 2521, folio 473
Oct. 1, 1701 Ontfang van een briefje van den gesaghebber en raed tot Bantam file 2521, folio 473
Oct. 1, 1701 Soomede een briefje van den commanderent schipper Servaas Goudswaart ende den breden raed der schepen na Souratta vertreckende file 2521, folio 473
Oct. 1, 1701 Meldende dat aen ’t vaste land genaamt Jan Kolan en het nieuwe eyland in de Straat Sunda gelegen seer goed drinkwater en overvloet van branthout te bekomen was file 2521, folio 473-474
Oct. 1, 1701 Vertrek van ’t Portugees scheepje Joan Baptista na Timor file 2521, folio 474