Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 11, 1701 En derwaarts te ordonneren op de become tijdinge van oorlog maer 3 schepen naar Europa te depecheren file 2521, folio 392
Aug. 11, 1701 De geschenken aen de princen van Sirrebon g’approbeert file 2521, folio 392
Aug. 12, 1701 Insertie van een missive door Radja Tambora aen Cabo de Goede Hoop aen Haer Edelens geschreven file 2521, folio 392-394
Aug. 14, 1701 Retourneert van Bantam ’t schip Nederland met een missive van den gesaghebber en raed file 2521, folio 394-395
Aug. 14, 1701 Aenwijsinge van dies principalen inhout file 2521, folio 395
Aug. 14, 1701 En bedraagt de ladinge van gemelte schip f. 99445:5:- file 2521, folio 395-396
Aug. 14, 1701 Advys briefje van ’t schip Westhoven comende van Cormandel file 2521, folio 396
Aug. 15, 1701 Vertrek van ’t Engels scheepje de Robijn na Madras file 2521, folio 396
Aug. 15, 1701 Insertie van een briefje door Pangerang Adepatty Satsja Natta tot Talaga aen Haer Edelens geschreven file 2521, folio 396-397
Aug. 15, 1701 Per Inlantse vaartuygen een briefje tweevoudig na Japara gedepecheert file 2521, folio 397
Aug. 15, 1701 Vertrek van de fluyten de Crab van Ligoor na Siam en den IJsselt na Sumatra’s Westcust file 2521, folio 397
Aug. 15, 1701 Met de nevensgenoemde brieven file 2521, folio 397-398
Aug. 15, 1701 ’t Geladene in de fluyt de Crab bedraagt f. 786:5:- file 2521, folio 398
Aug. 15, 1701 Item in de fluyt IJsselt f. 141234:2:- file 2521, folio 398
Aug. 16, 1701 Van Tanjongpoura een briefje ontfangen file 2521, folio 398
Aug. 16, 1701 Meldende de oneenigheden ontstaen tusschen de gebroeders Wangsa Tanoe file 2521, folio 398-399
Aug. 16, 1701 Arrivement van ’t schip Westhoven van Cormandel met een missive van ’t opperhooft en raed tot Masulipatnam en een ditto van den gouverneur Dirk Comans en raed file 2521, folio 399
Aug. 16, 1701 Meldende het opnieuws in pagt nemen van ’t dorp Sadrangapatnam voor vier en Conjemere voor thien jaren file 2521, folio 399-400
Aug. 16, 1701 ’t Gehugt Alemperwe geabandonneert file 2521, folio 400
Aug. 16, 1701 De gerugte afkomste van Alimardichay in plaatse van Davidchan om de Carnaticase benedenlanden te gebieden van geen gevolg file 2521, folio 400