Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 16, 1701 Meldende het opnieuws in pagt nemen van ’t dorp Sadrangapatnam voor vier en Conjemere voor thien jaren file 2521, folio 399-400
Aug. 16, 1701 ’t Gehugt Alemperwe geabandonneert file 2521, folio 400
Aug. 16, 1701 De gerugte afkomste van Alimardichay in plaatse van Davidchan om de Carnaticase benedenlanden te gebieden van geen gevolg file 2521, folio 400
Aug. 16, 1701 Sulx de besendinge aen laastgenoemde heer om het afkomen van vijandelijk troepen uytgesteld wierd file 2521, folio 400
Aug. 16, 1701 Lasten en winsten van ’t boekjaer 1699 en 1700 file 2521, folio 400-401
Aug. 16, 1701 En bedraagt de ladinge van gemelte schip Westhoven f. 489840:-:8 file 2521, folio 401
Aug. 16, 1701 Depeche van ’t freguat de Pool met de nodige advysen na Souratta file 2521, folio 401
Aug. 16, 1701 En een ladinge van f. 25975:17:8 file 2521, folio 401
Aug. 16, 1701 Item van de schepen ’t Huys te Duynen en Assendelf na Ceylon file 2521, folio 401
Aug. 16, 1701 Met den g’eligeert commandeur van Jaffanapatnam d’Edele Hendrik Collart van Lijnden en den coopman Isaac Weyns file 2521, folio 401-402
Aug. 16, 1701 Mitsgaders de nevenstaende papieren file 2521, folio 402
Aug. 16, 1701 ’t Geladene in gemelte bodems bedraagt te samen f. 26386:2:- file 2521, folio 402
Aug. 16, 1701 Na Macassar per borger chialoup gedepecheert een missive aen den gouverneur Cornelis Beerninck en raed en een ditto aen gemelte apart file 2521, folio 402
Aug. 16, 1701 Resolutie om de fluyt Langewijk af te leggen en verkopen file 2521, folio 403
Aug. 17, 1701 Een missive aen den gouverneur en raed tot Malacca per borger chialoup gesonden file 2521, folio 403
Aug. 17, 1701 Retourneert van Bantam ’t fluytje de Hen met schrijvens van daer file 2521, folio 403
Aug. 17, 1701 En een ladinge van f. 20055:7:8 file 2521, folio 403
Aug. 17, 1701 Vertrek van de fluyt de Schulp met den g’eligeert resident Jacob Heyrmans na Sirrebon en schrijvens van hier file 2521, folio 403-404
Aug. 17, 1701 ’t Medevoerende met gemelte fluyt bedraagt f. 28004:4:- file 2521, folio 404
Aug. 17, 1701 Insertie van een missive door Haer Edelens aen de princen tot Sirrebon geschreven file 2521, folio 404-405