Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 8, 1716 Translaat Javaans berigt wegens de Balyse saken in de Bantamse bovenlanden file 2543, folio 138-140
Feb. 7, 1716 Een briefje van Bantam per conings dienaar file 2543, folio 137
Feb. 6, 1716 Een gemene en een secrete brief van Bantam per inlands vaartuyg file 2543, folio 136-137
Feb. 6, 1716 Drie copia briefjes van Palembang file 2543, folio 137
Feb. 5, 1716 Een brief aan den koning van Sumbawa affgevaardigt file 2543, folio 134-135
Feb. 5, 1716 Insertie van deselve file 2543, folio 135-136
Feb. 4, 1716 De chialoup Pattena van Mallacca met de weduwe van sabandhar Reynier Tempelaar file 2543, folio 127-128
Feb. 4, 1716 Insertie der ratificatie van het contract[3] in den jaare 1713 met de Johorse gesanten tot Batavia geslooten file 2543, folio 128-129
Feb. 4, 1716 Den aanbreng van specerijen van Macassar tot Johor nader geconfirmeert file 2543, folio 129-130
Feb. 4, 1716 Een copia briefje van Palembang file 2543, folio 130
Feb. 4, 1716 Suykermolen na Macassar met den ondercoopman Pieter van der Snippe file 2543, folio 131
Feb. 4, 1716 Brief aan den koning van Goa file 2543, folio 131-133
Feb. 4, 1716 Lading van Suykermolen file 2543, folio 133-134
Feb. 3, 1716 De Portugees Senhore des Milagros de St. Francisco Xavier na Timor file 2543, folio 127
Feb. 3, 1716 Een copia briefje van Palembang file 2543, folio 127
Feb. 1, 1716 Een briefje van Tanjongpoura file 2543, folio 124
Feb. 1, 1716 Een France brief uyt Manilhas door eenen de Bois Lorie aan den gouverneur generaal geschreven file 2543, folio 124
Feb. 1, 1716 Insertie van deselve file 2543, folio 125-126
Jan. 31, 1716 De Veerman op Edam van Bantam met een briefje van den gesaghebber Arnoud Buyck file 2543, folio 107
Jan. 31, 1716 De Bombardier uyt de Straat Sunda met berigt dat de thuysvaarders daags voor gisteren de straat uytgeraekt sijn file 2543, folio 107-108