Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 6, 1701 Vertrek van ’t fluytje de Hen na Bantam met een missive aen den gesaghebber en raed file 2521, folio 386
Aug. 6, 1701 En een ladinge van f. 1920:12:- file 2521, folio 386
Aug. 9, 1701 Ontfang van een briefje door den Ingabey Wangsa Tanoe tot Pamanoekan aen Sijn Edelheyt en Directeur geschreven file 2521, folio 387
Aug. 9, 1701 Teneur van ’tselve file 2521, folio 387-388
Aug. 10, 1701 Vertrek van den Engels ridder Gabriël Robbertsz. met het Engels schip de Loyaal Kook na China file 2521, folio 388
Aug. 10, 1701 Item van de chialoup Middelburgh in Compagnie van ’tselve tot de Straat Durioens file 2521, folio 388
Aug. 10, 1701 En aldaer over te nemen de vrouw en verdere familie van gemelte ridder en deselve na Malacca te voeren file 2521, folio 388
Aug. 10, 1701 Korten inhout van de missive aen den gouverneur en raed tot Malacca geschreven file 2521, folio 388
Aug. 10, 1701 En met gemelte chialoup afgesonden file 2521, folio 388-389
Aug. 10, 1701 Vertrek van de afgesondene van Demang Timbangantang tot Bandong file 2521, folio 389
Aug. 10, 1701 Insertie der missive voor de majoor Adolf Winkler aen denselven geschreven file 2521, folio 389-390
Aug. 10, 1701 Depeche van de jagten de Moercappel na Palembang en de Schelde na Japara met schrijvens voor beyde die plaatsen file 2521, folio 390
Aug. 10, 1701 En bedraagt de ladinge van eerstgemelte bodem f. 86700:12:- file 2521, folio 390
Aug. 10, 1701 Item die van de Schelde file 2521, folio 390
Aug. 11, 1701 Engelse nouvelle ter extraordinairy vergadering gelesen file 2521, folio 391
Aug. 11, 1701 En goedgevonden de schepen na Souratta en Persia gedestineerd in compagnie te laten vertrecken file 2521, folio 391
Aug. 11, 1701 Mitsgaders die schepen te bemannen als hiernevens file 2521, folio 391
Aug. 11, 1701 Schipper Servaas Goudswaart ’t gesag over deselve te geven file 2521, folio 392
Aug. 11, 1701 En ’t freguat de Pool vooraf met de nodige advysen na Souratta te senden file 2521, folio 392
Aug. 11, 1701 De schepen Assendelft en ’t Huys te Duynen gecombineert na Ceylon te laten vertrekken file 2521, folio 392