Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 5, 1701 Item van het jagt de Cauw uyt Bengale met schrijvens van den principaal gesaghebber en raed file 2521, folio 271
June 6, 1701 Comst van de schepen den Eenhoorn, en de Waterman uyt Banda met een missive van den gouverneur Cornelis Stull en raed file 2521, folio 272
June 6, 1701 En de cooplieden Isaac Weyns en Jacob Claarbout met haer familiën file 2521, folio 272
June 7, 1701 Resolutie om Pangerang Raxa Diepa met de waerde van 40 à 50 rijksdalders te beschenken file 2521, folio 273
June 7, 1701 De schepen Abbekerk, Flora, en Oestgeest na Bengale aangelegt file 2521, folio 273
June 7, 1701 Besluyt om den coopman Cornelis de Heyde tot het vervolgen der generale boeken te gebruycken file 2521, folio 273
June 7, 1701 Item tot overdrager den ondercoopman Willem Six file 2521, folio 273
June 8, 1701 Arrivement van Tagal ’t jagt de Purmer met een briefje van den resident file 2521, folio 273
June 8, 1701 En een ladinge van f. 840:12:- file 2521, folio 273
June 8, 1701 Van Sirrebon een briefje per patsjallangh ontfangen file 2521, folio 273-274
June 9, 1701 Vertrek van ’t Engels schip Chere Galey nae China file 2521, folio 274
June 9, 1701 Advys briefje van Sirrebon wegens de dood van den resident Lucas Meur file 2521, folio 274-275
June 9, 1701 Insertie van een briefje door de Sirrebonse princen aan Haer Edelens geschreven file 2521, folio 275
June 10, 1701 Verkiesinge van officieren over de burger schutterije en cavallerye voor het aanstaande jaer file 2521, folio 275-277
June 10, 1701 Alsmede van de nodige nieuwe wijkmeesters binnen de stad file 2521, folio 277
June 10, 1701 Item over de zuydervoorstad file 2521, folio 277-278
June 11, 1701 Advys briefje van de overheden van ’t jagt Woggenum comende van Cormandel file 2521, folio 278
June 11, 1701 Arrivement van d’chialoup Johor van Bima met een briefje van de gecommitteerdens aldaer file 2521, folio 278
June 11, 1701 Korten inhout van ’tselve file 2521, folio 279
June 13, 1701 Depeche van de gesanten van Pangerang Tsiacraningrat file 2521, folio 279