Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 23, 1701 Overlevering van eenige papieren aan gemelte raed en ten wat eynde file 2521, folio 242-243
May 23, 1701 Van Macasser ontfange copia schrijvens van den gouverneur en raed file 2521, folio 243
May 23, 1701 Insertie van een briefje van den Ingabey Wangsa Tanoe file 2521, folio 243-244
May 23, 1701 En een andere van Pangerang Tsiacraningrat op ’t eylant Madura file 2521, folio 244-245
May 24, 1701 Der Chinees Onglipko uyt de ketting gelargeert file 2521, folio 245
May 24, 1701 ’t Versoek van Hendrik Becker om uytstel in sijn vertrek afgeslagen file 2521, folio 245
May 24, 1701 Besluyt om Mr. Laurens Tolling van Colombo herwaerts te ontbieden file 2521, folio 245
May 24, 1701 ’t Freguat de Pool en de chialoup van den waterfiscaal na de eylanden op een vreemt schip uyt te senden file 2521, folio 246
May 24, 1701 De scheepen Assendelft en ’t Huys te Duynen na Ceylon aan te leggen file 2521, folio 246
May 25, 1701 Eenige Engelse per pantjallang na Banjer vertrocken file 2521, folio 246
May 25, 1701 Depeche van ’t schip Carthago na Japara met schrijvens aan den gesaghebber en raed file 2521, folio 246
May 26, 1701 Briefje aan den resident en raed tot Sirrebon file 2521, folio 246-247
May 27, 1701 Rapport van den schipper van ’t freguat de Pool en substituyt van de waterfiscaal file 2521, folio 247
May 27, 1701 Van inhout als hiernevens file 2521, folio 247-248
May 27, 1701 Buiten consent sullen geene Chinesen alhier vermogen over te blijven file 2521, folio 248
May 27, 1701 Continuatie en electie van heeren scheepenen voor het aanstaande jaer file 2521, folio 248
May 28, 1701 Terugcomste van den gesant van Radja Goa hebbende de reyse na Macassar niet kunnen gewinnen file 2521, folio 249
May 29, 1701 Een missive aan ’t opperhooft en raed tot Siam per Portugese chialoup afgesonden file 2521, folio 249
May 29, 1701 Arrivement van vier houtvlotten van Sirrebon met een briefje van den resident en raed file 2521, folio 249-250
May 29, 1701 ’t Bedrage van ’t geladene op gemelte f. 3299:10:- file 2521, folio 250