Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 19, 1701 Aankomste van ’t Engels schip Trumbal Galey uyt China file 2521, folio 132
March 19, 1701 Depeche van Etershem na Japara, de Purmer na Tagal, en de patchiallangs de Crab en Tonijn na Sirrebon en Tanjongpoura met nevens gespecificeerde brieven respectivelijk file 2521, folio 132
March 19, 1701 Zijnde per de Tonijn 40 rds payement na Tanjongpoura afgegaan file 2521, folio 132
March 19, 1701 En nevens de brief aan den resident en raed tot Sirrebon, een missive aan de princen file 2521, folio 132-133
March 19, 1701 Insertie van gemelte briefje aan de princen tot Sirrebon file 2521, folio 133-134
March 20, 1701 Vertrek van ’t Engels schip Pentsjar naer Engeland file 2521, folio 134
March 20, 1701 Aankomste van ’t jagtje de Susanna en chialoup Middelburg van Malacca over Palimbang file 2521, folio 134
March 20, 1701 d’Eerste met een bedrage van f. 21655:9:8, en d’andere f. 200:11:5, tot Palimbang daer in gescheept file 2521, folio 134
March 20, 1701 En tot Malacca aan witte peper in ’t jagtje de Susanna f. 97:19:8 file 2521, folio 134
March 20, 1701 Lasten en winsten van ’t comptoir Palimbang staande ’t boekjaar 1699-1700 en different tusschen dat en ’t voorgaande file 2521, folio 135
March 21, 1701 ’t Lijk van den sabandhaer Gerard van de Voorde ter aarde bestelt file 2521, folio 135
March 21, 1701 Depeche van ’t schip Pampus na Japara file 2521, folio 135
March 22, 1701 ’t Schip d’ Unie na Ceylon aangelegt, sullende ondertusschen een togje nae Sirrebon doen om rijs file 2521, folio 135
March 22, 1701 De fluyt Soelen aangelegt tot de directie besendinge na Japan file 2521, folio 136
March 22, 1701 Het lande Boedjong Mangis en Geede d’heer Abraham van Riebeeck in eygendom opgedragen file 2521, folio 136
March 22, 1701 Versoek van heeren weesmeesteren om te werden ontheft van den last tot het aanhouden en administreren van vaste goederen file 2521, folio 136
March 22, 1701 En vertoninge der weynige apparentie om eenige gelden der wesen bij particuliere seguur te setten file 2521, folio 136
March 22, 1701 Resolutie der Hoge Regeering op die 2 poincten file 2521, folio 136-137
March 22, 1701 Aanwijsinge van den ontfang en uytgift der Nederlandsche en Inlandsche kerken in den gepasseerden jare 1700 file 2521, folio 137
March 23, 1701 Depeche der copie van de jongst missive nae Tanjongpoura te lande per den Javaen Dita Mata file 2521, folio 137