Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 17, 1700 Tot vernietiging van ’t verbandschrift had niets naders kunnen ondernomen werden file 2520, folio 368
July 17, 1700 Relaes der saken van de oude en nieuwe Engelse Compagniën file 2520, folio 368
July 17, 1700 Klagte tegens den directeur Hendrik Zwaardecroon file 2520, folio 368
July 17, 1700 Inhout van ’t briefje door den commandeur en raed tot Couchin geschreven file 2520, folio 368
July 17, 1700 Ladinge van ’t schip de Drie Cronen file 2520, folio 369-370
July 18, 1700 Aankomste van de fluyt Oosthuysen uyt Ternaten over Qualla Damak met nevensgemelte brieven file 2520, folio 370
July 18, 1700 Inhoud der missive van den gouverneur en raed in Ternaten file 2520, folio 370-371
July 18, 1700 Beschrijvinge der voyagie van de chialoup d’Lastdrager file 2520, folio 371
July 18, 1700 Overlijden van den ouden en successie van den nieuwen coning tot Mangindanao file 2520, folio 371
July 18, 1700 Afsterven des broeders van den coning in Ternaten en geboorte van een jongen prins file 2520, folio 371
July 18, 1700 Ondertekening van het contract door den coning van Tidoor file 2520, folio 371
July 18, 1700 Onderneming om denselven met die van Ternaten tot een ware vrundschap te brengen mislukt file 2520, folio 371-372
July 18, 1700 Relaes van eenige Tidorse malcontenten file 2520, folio 372
July 18, 1700 Inhout van het briefje des gesaghebbers Pieter Durant file 2520, folio 372
July 18, 1700 Ladinge van dese fluyt Oosthuysen file 2520, folio 372-373
July 20, 1700 Depeche der gesanten van Succapoura en Parakanmoetjang file 2520, folio 373-374
July 20, 1700 Teneur der missive aan den Tommagon Wiradadaha tot Succapoura file 2520, folio 374
July 20, 1700 Inhout van ’t briefje aan den Tommagon Tanoebaja tot Parakanmoetjang file 2520, folio 375
July 20, 1700 Briefje na Sirrebon aan den resident en raed file 2520, folio 375
July 20, 1700 Eysch van houtwerken file 2520, folio 376