Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 1, 1700 Ontdekking van een Engelse zeerover en desselfs bedrijf file 2520, folio 124
March 1, 1700 Ontfang eener nader missive uyt Japan per Chinese jonk file 2520, folio 124
March 1, 1700 Ordre des keysers om geen coubangs of silver van de jongste maer van de vorige alooy te slaan file 2520, folio 124-125
March 2, 1700 Aankomste van den E. Cornelis Beernink per ’t freguat de Pool van Sumatra’s Westcust file 2520, folio 125
March 2, 1700 Medebrengende een brief van den Panglima Radja file 2520, folio 125
March 2, 1700 Desselfs teneur file 2520, folio 125-127
March 3, 1700 Aankomste van ’t jagt Eemlant van Malacca over Palembang met den gewesen secunde Jacob Bottendorp file 2520, folio 127
March 3, 1700 En dese ladinge file 2520, folio 127
March 3, 1700 Ontfang eener missive van Bantam meldende de aankomste van een Frans schip om eenige Moren en Chinesen aan land te setten file 2520, folio 127-128
March 3, 1700 Desselfs vertrek, sterkte, groote en monture ophebbende een gesant met brieven en geschenk van den Chinesen keyser aen den coning van Vrankrijck file 2520, folio 128
March 4, 1700 Briefje aan den Pangerang Sadja Nata ter rescribtie gesonden en desselfs inhout file 2520, folio 128-129
March 5, 1700 Verkiesing van den E. Cornelis Beernink tot visitateur generael file 2520, folio 129
March 6, 1700 Teneur van een open briefje aan Wangsa Jouda verleent file 2520, folio 129-130
March 6, 1700 Bestellinge eener missive van Sirrebon en desselfs korten inhout file 2520, folio 130-131
March 6, 1700 Aankomste van ’t Engels schip Julia uyt Engeland file 2520, folio 131
March 9, 1700 Een briefje naer Malacca afgevaardigt waerbij de bediende werden gequalificeert ontrent den nieuwen Johoorsen coning te handelen als met den voorgaanden file 2520, folio 131-132
March 9, 1700 Naer Amboina per Chinees vaertuyg een geleyde briefje afgesonden file 2520, folio 132
March 12, 1700 d’Aangehaelde particuliere barnsteen werd goetgevonden bij venditie te laten vercopen file 2520, folio 132
March 13, 1700 Schrijvens van Tanjongpoura ontfangen ter rescribtie op een missive deser regeringe file 2520, folio 133
March 13, 1700 Vermoordinge van den ombol Singa Juda file 2520, folio 133