Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 16, 1700 Ontfang en uytgift van diaconen deser stede file 2520, folio 95
Feb. 17, 1700 Depeche van ’t jagje de Peperthuyn naer Timor over Bima met de nevensgemelte brieven en papieren file 2520, folio 95-96
Feb. 17, 1700 Mitsgaders een nieuwen secunde, een pennist en 12 militairen voor Timor file 2520, folio 96
Feb. 17, 1700 Alsmede dese ladinge file 2520, folio 96-97
Feb. 17, 1700 Insertie der missive aan de princen en regenten van Coupangh, Sonnebay, Ammabay, Ammaphoan, en Theybene file 2520, folio 97-100
Feb. 17, 1700 Teneur van de brief aan de regenten van ’t eyland Solor file 2520, folio 101-102
Feb. 17, 1700 Inhout des briefs aan de regenten van ’t eyland Rotty geschreven file 2520, folio 103-104
Feb. 17, 1700 Insertie der missive aan dien coning en groten tot Bima file 2520, folio 104-105
Feb. 17, 1700 Depeche der overheden van ’t freguat Eykelenburg file 2520, folio 106
Feb. 18, 1700 Specificatie der papieren aan deselve behandigt file 2520, folio 106-107
Feb. 18, 1700 Losse papieren tot derselver narigt haar medegegeven file 2520, folio 107-108
Feb. 18, 1700 Vertrek van ’t galjoot de Peer na Ternaten file 2520, folio 108
Feb. 18, 1700 Met dese ladinge file 2520, folio 108
Feb. 19, 1700 Arrest op seker 2250 rds door d’Edele Abraham Quevellerius geobtineert en waerover aan de heeren principalen sal geschreven werden file 2520, folio 108
Feb. 19, 1700 Welk briefje vervaerdigt sijnde na ’t freguat Eykelenburg ter bestellinge gesonden is file 2520, folio 109
Feb. 19, 1700 Ontfang eener missive van Pangerang Sedja Nata ‘tot Talaga’ en desselfs teneur file 2520, folio 109-110
Feb. 20, 1700 Den fiscael en gecommitteerden varen na boord van Eykelenburgh om hetselve te monsteren file 2520, folio 110
Feb. 20, 1700 Rapport dat voornoemde briefje aan de Heeren XVII den schipper was behandigt file 2520, folio 110
Feb. 20, 1700 Manschap op gemelte freguat Eykelenburg bevonden file 2520, folio 111
Feb. 20, 1700 Vertrek van ditto bodem vervoerende nevensgemelte retouren file 2520, folio 111-112