Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 5, 1715 Insertie van twee translaten Mallabaarse brieven van de Cochinsen coning file 2542, folio 578-582
July 6, 1715 Duynen, Middelwout van Persia over Mallabaar met den opperkoopman Isaac Padtbrugge van Cochin; item Roosenburg van Nagapatnam file 2542, folio 583
July 6, 1715 Lading van Duynen file 2542, folio 583-584
July 6, 1715 Item van Middelwout file 2542, folio 584
July 6, 1715 En soomede van Roosenburg file 2542, folio 584
July 6, 1715 De Palembangse gesanten erlangen haer afscheyd van den gouverneur generaal file 2542, folio 585
July 8, 1715 De fluyt Haack van Samarang met een lading houtwerken file 2542, folio 592
July 8, 1715 Insertie van de laatste file 2542, folio 593-596
July 9, 1715 Per ’s conings afgesondene een briefje van Bantam file 2542, folio 597
July 9, 1715 Nieuwburg over Samarang van Sourabaya file 2542, folio 597
July 10, 1715 De Gent met houtwerken en een brief van Tagal file 2542, folio 598-599
July 12, 1715 Insertie van de laatste file 2542, folio 602-606
July 13, 1715 Briefje van Bantam file 2542, folio 606
July 13, 1715 De Hay en Dolphin met houtvlotten van Indramajoe nevens een briefje van de bedientens tot Cheribon file 2542, folio 607
July 13, 1715 Specificatie van de houtwerken daermede ontfangen file 2542, folio 607
July 13, 1715 Berigt van den translateur Barent Blocke nopende den handel met Banjer file 2542, folio 607
July 13, 1715 Insertie van dat berigt file 2542, folio 608-610
July 13, 1715 Een acte aan denselven als regent van Tsjianjoer ter hand gesteld hiernevens insgelijft file 2542, folio 611-612
July 13, 1715 Brieff van Tangerang file 2542, folio 612
July 16, 1715 Briefje van Bantam per ’s conings afgesondene file 2542, folio 613