Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 27, 1719 Insertie van dien file 2548, folio 369-373
June 26, 1719 Een Chinees vaartuyg van Samarang met suyker file 2548, folio 366
June 26, 1719 De patchiallang de Beschermer weder na de Straat Sunda file 2548, folio 366
June 25, 1719 De fluyt Delfland na Bantam met Mexicaanse realen ten afhaal van peper file 2548, folio 366
June 24, 1719 Publicatie van ’t placcaat[8] tegens het ergerlijk belemmeren van des Casteels brug en andere passagiën door particuliere rijtuygen file 2548, folio 361
June 24, 1719 Insertie van deselve file 2548, folio 361-364
June 24, 1719 Een Chinees vaartuyg van Samarang met suyker file 2548, folio 364
June 24, 1719 Het schip d’Unie van Java’s Oostcust met houtwerken file 2548, folio 364-365
June 24, 1719 Cortsloot en Horstendaal van Tagal met houtwerken file 2548, folio 365
June 23, 1719 Een briefje na Tanjongpoura per Europees zergeant file 2548, folio 360-361
June 22, 1719 De fluyt Charlois uyt Bengale file 2548, folio 358
June 22, 1719 Den coning Farochier gedetroneerd en den prince Cambay in desselvs plaats file 2548, folio 358-359
June 22, 1719 Lading van de fluyt Charlois file 2548, folio 359-360
June 20, 1719 Vertrek na Bantam van ’s conings dienaren hiervooren vermeld file 2548, folio 358
June 18, 1719 Een briefje per Chinees van Bantam file 2548, folio 357
June 18, 1719 Een dubbelde brief per inlands vaartuyg van Macassar file 2548, folio 357
June 17, 1719 Het Huys te Foreest over Padang na Bengale file 2548, folio 357
June 17, 1719 Lading van gemelte bodem file 2548, folio 357
June 16, 1719 Een pepervaartuyg van Palembang file 2548, folio 355
June 16, 1719 Twee briefjes van den Pangerang Dipa Cassoema file 2548, folio 356