Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 29, 1699 Ruymen voorraet van peper file 2519, folio 829
Nov. 29, 1699 1041 Lb. drakenbloet met dit Inlands vaertuyg herwaerts gesonden file 2519, folio 829
Nov. 29, 1699 De Bengaelse en Westcusts papieren van ’t schip de Vegt uyt de Straet Sunda ontfangen file 2519, folio 829
Nov. 29, 1699 Terugkomste van ’t freguat de Bije met de ordinarie clerquen van ’t bestellen der papieren aan de retourvloot dewelcke bestaan hebben in de volgende file 2519, folio 829-832
Nov. 29, 1699 Item des losse papieren file 2519, folio 832-833
Nov. 29, 1699 Van gelijken reverteren met dienselven bodem den fiscael en gecommitteerde van het monsteren der retourvloot file 2519, folio 833
Nov. 29, 1699 Vertoninge van ’t getal der zielen op deselve bevonden file 2519, folio 833-837
Nov. 30, 1699 Aankomste van de fluyt de Vegt uyt Bengale over de Westcust met de nevens gespecificieerde lading file 2519, folio 838-840
Nov. 30, 1699 Arrivement van de fluyt d’Voetboog uyt Japan met den oppercoopman Hendrik Dijkman file 2519, folio 840
Nov. 30, 1699 Door een keyserlijken commissie het coper octroy gerojeert en de leverantie weder alsvoren opengesteld file 2519, folio 840
Nov. 30, 1699 Item de goederen vergunt bij venditie te mogen vercopen mitsgaders den tax d’Edele Compagnie toegestaan file 2519, folio 841
Nov. 30, 1699 Aanwijsinge der behaelde winsten en gevalle ongelden file 2519, folio 841
Nov. 30, 1699 Item van de overbleve restanten en versonde retouren file 2519, folio 841-842
Nov. 30, 1699 Ladinge van de Voetboogh file 2519, folio 842
Nov. 30, 1699 Relaes van de felle branden in Jedo en ook tot Nangasaky file 2519, folio 843
Nov. 30, 1699 Aangecome vaertuygen file 2519, folio 843-846
Nov. 30, 1699 Vertrocke vaertuygen file 2519, folio 846-847
Nov. 30, 1699 Overledene file 2519, folio 847-848
Nov. 30, 1699 Gedoopte file 2519, folio 848
Nov. 30, 1699 Getrouwde file 2519, folio 848