Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 29, 1699 Vertreck van het Engels schip de Armenise Coopman over Bancaoule en St. Helena na Engeland file 2519, folio 637
Sept. 29, 1699 Den visitateur generael Thomas van Son na het vaderlant verlost file 2519, folio 637
Sept. 29, 1699 En nevens hem den principaal coopman Joannes Wagenvelt file 2519, folio 637
Sept. 30, 1699 De Bantamse hoofden door den gecommitteerde heeren Joan van Hoorn en Dirk de Haas gehoort over de afgelope expeditie nae Succadana file 2519, folio 638
Sept. 30, 1699 En daervan de nevenstaande aantekeningh gehouden file 2519, folio 638-644
Sept. 30, 1699 Het jagt de Purmer vertrek na Japara met de gesanten van Aria Sindouradja en Pangeran Tsacraningrat file 2519, folio 645
Sept. 30, 1699 En brieven aan die beyde file 2519, folio 645
Sept. 30, 1699 Item ook aan den gesaghebber Pieter Durand en raed tot Japara file 2519, folio 645
Sept. 30, 1699 Advys dat haer alsnu de Persiaanse paerden tot geschenk aan den Sousouhounangh behorende toegesonden werden file 2519, folio 645
Sept. 30, 1699 Soo mede 100 soldaten en eenige packen cleden voor de posthouders file 2519, folio 645
Sept. 30, 1699 Insertie van de missive aan Radeen Area Sindouradja en Pangerang Tsacraningrat file 2519, folio 646-648
Sept. 30, 1699 Item van ’t briefje van Aria Sindouradja apart geschreven file 2519, folio 649-651
Sept. 30, 1699 Soomede aan Pangeran Tsacraningrat file 2519, folio 651-652
Sept. 30, 1699 Aangekome Inlandse scheepjes en vaertuygen file 2519, folio 652-654
Sept. 30, 1699 Vertrockene Inlandse scheepjes en vaertuygen file 2519, folio 654-656
Sept. 30, 1699 Overledene file 2519, folio 656
Sept. 30, 1699 Gedoopte file 2519, folio 656
Sept. 30, 1699 Getrouwde file 2519, folio 656
Oct. 1, 1699 Pangerang Natta Diradja en Ratoe Bagus Semi Ningrat van Bantam bekomen hun afscheyd file 2519, folio 657
Oct. 2, 1699 Het schip Beyeren na Bantam gedepêscheert file 2519, folio 657