Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 24, 1699 Nieuws wegens d’aankomste aldaer van 2 Balyse gesanten file 2519, folio 614
Sept. 25, 1699 De chialoup Padangh van Succadana met het lijck van den overleden capitein Rudolphus Goens file 2519, folio 614
Sept. 25, 1699 En een briefje van den coopman en seconde Jacob Claasz. nevens den raed der gemelte expeditie file 2519, folio 614
Sept. 25, 1699 Recit van desselfs inhout file 2519, folio 614-616
Sept. 25, 1699 ’t Jagt Wijck op Zee vertrekt na Souratta met een missive aan den presenten directeur Pieter Kettingh en sijn E. vervanger file 2519, folio 616
Sept. 25, 1699 Alsoock een secreete missive aan gemelte directeurs file 2519, folio 616
Sept. 25, 1699 Lading van desen bodem voor Souratta file 2519, folio 616-617
Sept. 25, 1699 Item voor Mocha file 2519, folio 617-618
Sept. 25, 1699 Voorts vertrekt na Cheylon en Bengale de fluyt Overnes met brieven na die beyde plaetsen file 2519, folio 618-619
Sept. 25, 1699 Ladinge van deselve voor Ceylon file 2519, folio 619
Sept. 25, 1699 Item voor Bengale file 2519, folio 619
Sept. 25, 1699 Door de heeren Emanuel Bornezee en Thomas van Rhee overgegeven een rapport wegens hunne commissie over de menagie file 2519, folio 620
Sept. 25, 1699 Den oppercoopman Bruyningh Wildeland sijn verlossingh van Masulipatnam geaccordeert file 2519, folio 620
Sept. 25, 1699 En in desselfs plaetse tot opperhooft aangestelt den coopman Theodorus de Haese met de qualiteyt van oppercoopman file 2519, folio 620
Sept. 25, 1699 Ook is aan ’t opperhooft tot Palicol Isaac Masses geaccordeert herwaerts te komen file 2519, folio 620
Sept. 25, 1699 En verstaan die plaets weder met een andere te doen suppleren file 2519, folio 620
Sept. 25, 1699 Het resterende aan de Ceylonse besoignes afgehandelt file 2519, folio 620-621
Sept. 26, 1699 De fluyt Abbekerk na Bantam om een ladinge peper met een briefje aan den gesaghebber Zacharias Roman en raed file 2519, folio 621
Sept. 26, 1699 En ’t jagt Eemland na Palembang met eenige goederen voor dat comptoir file 2519, folio 621
Sept. 26, 1699 En wijders vandaer na Malacca met parthij planken voor Ceylon voort te gaan file 2519, folio 621