Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 15, 1699 En het prepareren van d’oude opening omtrent Noortwijck file 2519, folio 607
Sept. 15, 1699 d’Hr. Pijl van de toesigt over het werk der rivieren g’excuseert file 2519, folio 607
Sept. 16, 1699 Briefje van Depatty Imbanagara file 2519, folio 608
Sept. 16, 1699 Translaet van ’tselve file 2519, folio 608
Sept. 17, 1699 Sware brand in de zuidwester Voorstad en de schade door veroorsaekt file 2519, folio 608
Sept. 18, 1699 Een briefje van den gesaghebber en raed tot Bantam per Inlands vaertuyg ontfangen file 2519, folio 608
Sept. 18, 1699 Den Zulthan onvergenoegt over de vlugt van den conink van Succadana file 2519, folio 609
Sept. 18, 1699 Nevensgemelte briefje is ook ontfangen een ditto van de heer Hendrick Swaardecroon in de Straet Sunda geschreven file 2519, folio 609
Sept. 18, 1699 En eenelijk gerigt tot notificatie van hare aankomste aldaer file 2519, folio 609-610
Sept. 18, 1699 Een briefje na Bantam per Inlands vaertuyg aan den gesaghebber en raed afgesonden file 2519, folio 610
Sept. 18, 1699 Met ordre omme ten eersten met gehuurde vaertuygen herwaerts te senden 1000 stux Bantamse cadjang matten file 2519, folio 610
Sept. 18, 1699 Het ontwerp tot een placcaet tegen het handelen met vreemde European alhier geapprobeert file 2519, folio 610
Sept. 18, 1699 Ook nogh verscheyde andere ordres daerbij gestatueert file 2519, folio 610
Sept. 19, 1699 Publicatie van het biljet waerbij den kranksinnigen Joannes Spiljaerd onder de curatele van heeren Weesmeester werd gesteld file 2519, folio 610-611
Sept. 19, 1699 Een duplicaet missive met een bijvoegsel van den 7e deser van den gouverneur en raed tot Macassar per Chinees vaertuyg ontfangen file 2519, folio 611
Sept. 19, 1699 En van Tanjongpoura per Javaen een briefje van den vaandrager Jacob Heyrmans file 2519, folio 611
Sept. 19, 1699 Behelsende enelijck dat hij van het gevorderde branthout den Tommagon kennisse gegeven hat file 2519, folio 611
Sept. 19, 1699 En wijders de zauwa’s op Tziprage besigtigt en deselve in goeden staet bevonden hadde file 2519, folio 611-612
Sept. 19, 1699 d’Chialoup de Elisabeth nae Bantam tot afhael der cadjang matten file 2519, folio 612
Sept. 21, 1699 Besoigne over de zaken van Ceylon file 2519, folio 612