Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 23, 1699 Conferentie met de Bantammers over de expeditie na Succadana file 2519, folio 262
April 23, 1699 Insertie van de gehoude notitie deswegen file 2519, folio 262-266
April 23, 1699 Vertrek van ’t fluytje de Haas over Sumatra’s Westcust na Bengale file 2519, folio 266
April 23, 1699 Aanwijsinge van de brieven daermede versonden file 2519, folio 266
April 23, 1699 Item van het cargasoen file 2519, folio 266-267
April 23, 1699 Insertie van twee brieven aan den Panglima Radja van Padang en den Radja van Ajerhadje file 2519, folio 268-272
April 23, 1699 Het Engels schip Londen van Banjer file 2519, folio 272
April 24, 1699 Arrivement van ’t schip Keulen uyt het vaderland voor de camer Amsterdam file 2519, folio 272-273
April 24, 1699 Specificatie van desselfs ladinge file 2519, folio 273-274
April 24, 1699 Vertrek van ’t Engels schip den Rijsenden Arent na Engeland file 2519, folio 274
April 24, 1699 Medenemende een briefje deser regeringe aan onse heeren principalen file 2519, folio 274
April 25, 1699 ’t Schip de Dry Cronen uyt het vaderland voor de camer Amsterdam file 2519, folio 274-275
April 25, 1699 Met een originele missive van de Heeren VXII de dato 19e September 1698 file 2519, folio 275
April 25, 1699 Ladinge van dien bodem file 2519, folio 276
April 25, 1699 ’t Jagt Eykelenburgh uyt het vaderland mede voor Amsterdam file 2519, folio 277
April 25, 1699 Beladen met de nevenstaande contanten, coopmanschappen file 2519, folio 277-278
April 25, 1699 ’t Schip Vrijburgh ook uyt het vaderland voor de camer Zeeland sijnde vervallen geweest in de Bhay van Mauritius file 2519, folio 278-279
April 25, 1699 Medebrengende een origineel particulier briefje van de camer Zeeland file 2519, folio 279
April 25, 1699 Mitsgaders de nevenstaande contanten, coopmanschappen en behoeften file 2519, folio 279-280
April 26, 1699 De fluyt Assendelft van Ceylon met den predicant Gerardus Hacoma mitsgaders schrijvens van den gouverneur en raed tot Colombo, en den commandeur en raed tot Gale file 2519, folio 281