Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 20, 1699 Verderen ontfang van brieven van den gesaghebber en raed aldaar file 2519, folio 257
April 20, 1699 Corten inhoud derselve file 2519, folio 257
April 20, 1699 ’t Schip de Drij Cronen en ’t jagt Ekelenburgh uyt ’t vaderlant in de Straet Sunda gearriveert file 2519, folio 257
April 20, 1699 Aancomste van een gedeelte der van Sirrebon ontbode Inlanders tot het uytdiepen der revier alhier file 2519, folio 257-258
April 21, 1699 Inhalinge der op gisteren aangebragte missive van den Sultan van Bantam file 2519, folio 258-259
April 21, 1699 Insertie van deselve file 2519, folio 259-260
April 21, 1699 Ontfangh der papieren van ’t schip Keulen uyt de Straet Sunda file 2519, folio 260
April 22, 1699 Aanwijsinge van de brieven aan dese regeringe daeronder bevonden file 2519, folio 261
April 22, 1699 Nevens ook een reglement op de volumen en ’t getal der bagagie van de thuysvarende personen file 2519, folio 261
April 22, 1699 Den gedesigneerde gouverneur van Cabo de Goede Hoop Willem Adriaan van der Stel was aldaar aangecomen file 2519, folio 261-262
April 22, 1699 Advys wegens aldaer gepasseerde vremde Europese schepen file 2519, folio 262
April 23, 1699 Conferentie met de Bantammers over de expeditie na Succadana file 2519, folio 262
April 23, 1699 Insertie van de gehoude notitie deswegen file 2519, folio 262-266
April 23, 1699 Vertrek van ’t fluytje de Haas over Sumatra’s Westcust na Bengale file 2519, folio 266
April 23, 1699 Aanwijsinge van de brieven daermede versonden file 2519, folio 266
April 23, 1699 Item van het cargasoen file 2519, folio 266-267
April 23, 1699 Insertie van twee brieven aan den Panglima Radja van Padang en den Radja van Ajerhadje file 2519, folio 268-272
April 23, 1699 Het Engels schip Londen van Banjer file 2519, folio 272
April 24, 1699 Arrivement van ’t schip Keulen uyt het vaderland voor de camer Amsterdam file 2519, folio 272-273
April 24, 1699 Specificatie van desselfs ladinge file 2519, folio 273-274