Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 20, 1699 Surcheance van een halve maand pagtpenningen verleend aan den pagter van de vismarkt file 2519, folio 148
Feb. 20, 1699 Item ook van een halve maand aan den pagter van de schepenhandel file 2519, folio 148-149
Feb. 21, 1699 Ontfangen twee Javaense briefjes van de Inlandse regenten tot Bandong en Imbanagara file 2519, folio 149
Feb. 21, 1699 Insertie van de translaten derselve file 2519, folio 149-151
Feb. 22, 1699 ’t Galjoot de Snobber arriveert van Sirrebon met een briefje van den resident Lucas Meur en den raed file 2519, folio 151
Feb. 22, 1699 Een vaertuyg met peper van Palimbang aldaer vervallen file 2519, folio 151
Feb. 22, 1699 Ladinge van ’t galjoot de Snobber file 2519, folio 151
Feb. 24, 1699 Een briefje ontfangen van den gesaghebber Zacharias Roman en den raed op Bantam file 2519, folio 151
Feb. 24, 1699 Behelsende ’t gerequireerde berigt wegens de peper die desen jare aldaer nogh staet in te comen file 2519, folio 152
Feb. 24, 1699 Per borger vaertuygh ontfangen twee brieven van den gouverneur Govert van Hoorn en den raed tot Malacca file 2519, folio 152
Feb. 24, 1699 En een ditto van den independent fiscael Aarnold van Alsem aldaer file 2519, folio 152-153
Feb. 24, 1699 De patsjallang de Vogelstruys na Tanjongpoura met de gerequireerde contanten tot afbetalinge van het geleverde cattoene gaarn en indigo door de volkeren van Craoan file 2519, folio 153
Feb. 24, 1699 De heeren Raden van India Wouter Valkenier en Wybrand Lycoghthen versoeken haer verlossinge nae het vaderlant file 2519, folio 154
Feb. 24, 1699 Dog is de dispositie daerover uytgesteld file 2519, folio 154
Feb. 25, 1699 Het jagt de Schelde vertrekt na Banda met den coopman Jacob Claarbout file 2519, folio 154
Feb. 25, 1699 Medenemende gemeen en secreet schrijven aan den gouverneur Balthasar Coyet en den raed file 2519, folio 154
Feb. 25, 1699 Mitsgaders de nevenstaande contanten en behoeften file 2519, folio 154
Feb. 26, 1699 Depêsche van de afgesanten van den Sultan van Bantam den Ratoe Bagus Semi Ningrat en Kiay Aria Natta Sedana file 2519, folio 155
Feb. 26, 1699 Met een missive aan haeren heer en een ditto aan onse bediende aldaer file 2519, folio 155
Feb. 26, 1699 Insertie van de eerstgemelte missive file 2519, folio 155-157