Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 30, 1698 Insertie van dies translaat file 2518, folio 749-751
Dec. 30, 1698 De pagter van de koornmolen deses jaars twee maanden geremitteerd file 2518, folio 751
Dec. 31, 1698 Verpagting der incomsten van het coninkrijk Jaccatra voor het aanstaande jaar 1699 file 2518, folio 751-752
Dec. 31, 1698 De jagten de Purmer en Oostvoorn uyt Siam met een missive van ’t opperhoofd Reinier Boom en den raad file 2518, folio 752
Dec. 31, 1698 ’s Compagnies negotie gaat aldaar nog onbekommerd voort maar de regering verergerd file 2518, folio 752
Dec. 31, 1698 Vier Franse scheepen tot Tanasserin verscheenen met den Jesuit Tachard als ambassadeur aan den conink file 2518, folio 752
Dec. 31, 1698 Ladinge van de Purmer en Oostvoorn vermeld file 2518, folio 752-753
Dec. 31, 1698 Een briefje van Tanjongpoura ontfangen file 2518, folio 753
Dec. 31, 1698 Tot advys van ’t vrugteloos ondersoek nae de volkeren die van Sagaraherang nae Tsiassem gevlugt soude sijn volgens ’t genoteerde op den 26e July passado file 2518, folio 753
Dec. 31, 1698 Aangekome vaartuygen file 2518, folio 753-756
Dec. 31, 1698 Vertrocke vaartuygen file 2518, folio 756-758
Dec. 31, 1698 Overledene file 2518, folio 758
Dec. 31, 1698 Gedoopte file 2518, folio 759
Dec. 31, 1698 Getrouwde file 2518, folio 759
Dec. 31, 1698 g’Executeerde file 2518, folio 759-761
Dec. 31, 1698 Vertoninge van het getal der menschen die op heden binnen deser steede zijn file 2518, folio 761-763
Dec. 31, 1698 Item soo er terselver tijd buyten de stad en ten platten lande waaren file 2518, folio 763
Dec. 31, 1698 ’t Samentreckinge der aangekome en vertrocke vaartuygen; item de overlede, gedoopte, en getrouwde personen file 2518, folio 764-765
Jan. 1, 1699 Nieuw jaar file 2519, folio 1
Jan. 2, 1699 ’t Jagtje Cadiry afgelegt file 2519, folio 2