Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 16, 1667 De fluyt de Swarte Leeuw van Bengale file 2470, folio 262-263
Oct. 16, 1667 Twee brieven van de Nabab Cha Estachan aen d’Hr. gouverneur generaal file 2470, folio 263-264
Oct. 16, 1667 Tweede brief file 2470, folio 264-265
Oct. 16, 1667 Tijdingh dat de Cabeljauw op het eylant de Menscheter vast geraeckt is file 2470, folio 265
Oct. 17, 1667 Een inlants vaertuygh nae Japara file 2470, folio 265
Oct. 17, 1667 Een brief uyt de Straet van de opperhoofden van het jagt de Cabeljauw file 2470, folio 265
Oct. 18, 1667 Het jagt den Achilles nae de Caab file 2470, folio 265-266
Oct. 18, 1667 Particuliere nagelen aengehaelt file 2470, folio 266
Oct. 19, 1667 Den gesant van Lassam keert weder nae huys file 2470, folio 266
Oct. 19, 1667 Een briefjen van Bantam per Javaans vaertuygh file 2470, folio 266-267
Oct. 20, 1667 Het fluytje de Mees over Malacca nae Seylon file 2470, folio 267
Oct. 20, 1667 Amerongen van Persiën over Suratte en Seylon file 2470, folio 267-268
Oct. 20, 1667 Particuliere goederen uyt het jagt Amerongen aengehaelt file 2470, folio 268
Oct. 21, 1667 Het fluytje de Zantlooper van Ternaten over Macassar file 2470, folio 269
Oct. 21, 1667 De galey Onrust van Macassar file 2470, folio 269
Oct. 21, 1667 Een slaef van een Chinees ingeseten heeft sig selven verhangen file 2470, folio 269
Oct. 22, 1667 Brief van den Coninck van Persiën ingehaelt file 2470, folio 269-271
Oct. 22, 1667 Drie bevelschriften door den Coninck van Persiën aen d’Hr. directeur Huybert de Lairesse verleent file 2470, folio 271-276
Oct. 22, 1667 Het vrijmans jagt de Vrij Plucker van Macassar file 2470, folio 276
Oct. 25, 1667 De fluyt den Handelaer nae de Westcust file 2470, folio 276