Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 22, 1667 Brief van den Coninck van Persiën ingehaelt file 2470, folio 269-271
Oct. 22, 1667 Drie bevelschriften door den Coninck van Persiën aen d’Hr. directeur Huybert de Lairesse verleent file 2470, folio 271-276
Oct. 22, 1667 Het vrijmans jagt de Vrij Plucker van Macassar file 2470, folio 276
Oct. 25, 1667 De fluyt den Handelaer nae de Westcust file 2470, folio 276
Oct. 25, 1667 Een kint doot gevallen file 2470, folio 276
Oct. 26, 1667 Loenen van Banda over Ambon, Macassar en Japara file 2470, folio 277-278
Oct. 26, 1667 [Missive van Zacharias Wagenaer uyt Japara dat de besendingh naer de Sousouhounang soo wel niet was uytgevallen als de hoop zij geweest] file 2470, folio 277
Oct. 26, 1667 De Cauw van Banda over Macassar en Japara file 2470, folio 278
Oct. 26, 1667 Een inlants vaertuygh van Solor ‘door de Vorstinne Injey Moeda afgesonden’ file 2470, folio 278
Oct. 27, 1667 Hoogcaspel van Bengale file 2470, folio 278
Oct. 27, 1667 Ternaatse en Solorse brieven ingehaelt file 2470, folio 278
Oct. 27, 1667 Brief van den Coninck van Ternaten file 2470, folio 279-280
Oct. 27, 1667 Brief van den Coninck van Tidoor file 2470, folio 280-282
Oct. 27, 1667 Brief van den Coning van Batchian file 2470, folio 283-284
Oct. 27, 1667 Missive van de Vorstinne van Solor file 2470, folio 284-286
Oct. 27, 1667 Brief van den Sengadji Trongh file 2470, folio 286
Oct. 27, 1667 Een Javaan vermoort gevonden file 2470, folio 286-287
Oct. 28, 1667 Het schip Dordregt van Jamby file 2470, folio 287
Oct. 28, 1667 Het Raethuys nae Malacca om van daar nae Chormandel te gaan file 2470, folio 287-288
Oct. 28, 1667 De Inlandse burgerij treckt op file 2470, folio 288-289