Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 28, 1698 Ladinge van gemelde bodem file 2518, folio 397
June 28, 1698 ’t Jagt Meydregt uyt Bengale met berigt van ’t wederkeren van ’t jagt ’t Huys te Duynen door leccagie file 2518, folio 398
June 28, 1698 Gemeen en secreet schrijvens van den directeur Pieter van Dijxhoek en den raad in Ougly file 2518, folio 398
June 28, 1698 Cort verhaal wegens den presenten staat der principaalse saken aldaar file 2518, folio 398
June 28, 1698 Voorstel om ’s Compagnies logie tot Ougly te ‘omtrecken met een bequame gragt’ file 2518, folio 398
June 28, 1698 Ladinge van het jagt Meydregt file 2518, folio 398-400
June 28, 1698 Per borger vaartuyg afgevaardigd gemeen en secreet schrijvens aan de bediende tot Japara file 2518, folio 400
June 29, 1698 Arrivement van de fluyt de Voetboog uyt Banda over Amboina met een considerable ladinge nagelen file 2518, folio 400-401
June 29, 1698 ’t Jagt de Boswijk om peper nae Bantham met contanten voor den Zulthan en rijs voor ’t comptoir file 2518, folio 401
June 29, 1698 Nevens een briefje aan den gesaghebber Zacharias Roman en den raad file 2518, folio 401
June 29, 1698 Corte aanwijsinge van den inhoud file 2518, folio 401
June 29, 1698 De landsboot aldaar bescheyden gaat gerepareerd mede over file 2518, folio 401
June 29, 1698 Depêsche van ’t galjoot de Snobber met eenige contanten en behoeften nae Sirrebon file 2518, folio 402
June 29, 1698 Met een gelijbriefje aan de bediende aldaar file 2518, folio 402
June 29, 1698 Specificatie der voorsz. contanten en behoeften file 2518, folio 402
June 30, 1698 Vertrek van de schepen Concordia, Woggenum, de Vegt en de Handboog nae Japan met den oppercoopman Hendrik Dijkman file 2518, folio 403
June 30, 1698 En een missive aan ’s Compagnies ministers tot Nangasaky file 2518, folio 403
June 30, 1698 Aanwijsinge van ’t cargasoen der gemelde 4 bodems file 2518, folio 403-407
June 30, 1698 Aangekome vaartuygen file 2518, folio 408-411
June 30, 1698 Vertrocke vaartuygen file 2518, folio 411-413