Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 29, 1697 Ontfange ’s heeren geregtigheyt tsedert per September 1696 tot ultimo Augusty deses jaers file 2517, folio 797
Oct. 30, 1697 De patsjallangs de Swaartvisch en Coninxvisch terug na Japara met ordre aan den gesaghebber en raad hoedanig haer ontrent de hiervoor vermelde procuratie van den Sousouhounangh te gedragen file 2517, folio 797-798
Oct. 31, 1697 Onverwagte komst van den predicant Gerardus Hey van Macasser per borger vaertuygh file 2517, folio 798
Oct. 31, 1697 Met een originele missive van den gouverneur Isaacq van Thije en den raad file 2517, folio 798
Oct. 31, 1697 Redenen van sijne Eerwaardens opkomste van daer file 2517, folio 798-799
Oct. 31, 1697 Verhael van de gebruykte statie aldaer op ’t afsenden van Radja Bony’s missive aan dese regeringe file 2517, folio 799
Oct. 31, 1697 En Sijn Hoogheyts strict verbot aan de sijne tegens ’t vercopen van slaven alhier file 2517, folio 799
Oct. 31, 1697 Een briefje nae Tanjongpoura per twee teruggaande ombols file 2517, folio 799
Oct. 31, 1697 Aangekome vaertuygen file 2517, folio 799-803
Oct. 31, 1697 Vertrocke vaertuygen file 2517, folio 803-805
Oct. 31, 1697 Overledene file 2517, folio 806
Oct. 31, 1697 Gedoopte file 2517, folio 806
Oct. 31, 1697 Getrouwde file 2517, folio 806
Nov. 1, 1697 ’t Jaght Zaamslag van Samarang over Tagal met schrijvens van de bediende op beyde die comptoiren file 2517, folio 807
Nov. 1, 1697 En ook een briefje van den Javaansen gouverneur Key Ranga op Samarang file 2517, folio 807
Nov. 1, 1697 Notitie van de ladinge van ’t jaght Saamslagh file 2517, folio 807-808
Nov. 1, 1697 Insertie van ’t translaet van laestgemelde briefje file 2517, folio 808-812
Nov. 1, 1697 Surcheance der betalinge van nog een maand pagtpenningen aan den pagter van de koornmolen file 2517, folio 812
Nov. 1, 1697 De fluyt den IJsselt aangelegt tot een tweede schip voor de camer Enkhuysen file 2517, folio 813
Nov. 2, 1697 Den borger timmerman Jurriaen Abrahamse van Japara met een briefje van den gesaghebber Pieter Goodschalk en raad en een ditto van hem alleen file 2517, folio 813