Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 20, 1697 Ontfang van een briefje van den gesaghebber Zacharias Roman en den raad file 2517, folio 763
Oct. 20, 1697 Verhael van ’t voorgevalle aldaer op den 7e en 11e deser in ’t losbranden van het canon van ’s Coninx casteels file 2517, folio 763-764
Oct. 20, 1697 Waerover den constabel in versekeringe genomen was file 2517, folio 764
Oct. 21, 1697 Den afgesonde van Pangerangh Tsiacraningrat wert weder na huys gesonden file 2517, folio 765
Oct. 21, 1697 Insert de nevenstaande missive aan sijn meester file 2517, folio 765-767
Oct. 22, 1697 De chialoup Doradus van Timor met een missive van ’t opperhooft Willem Moerman en den raad file 2517, folio 768
Oct. 22, 1697 Het jagtje den Swarten Arent verongelukt file 2517, folio 768
Oct. 22, 1697 Vijf Europeanen daer afgekomen dog door den Inlander vermoort file 2517, folio 768
Oct. 22, 1697 Dogh de schuldige daeraan ontdekt en in versekeringe genomen file 2517, folio 768-769
Oct. 22, 1697 Insertie van twee translaet brieven van daer ontfangen file 2517, folio 769-772
Oct. 22, 1697 Per expres afgesonde ontfangen een missive van Ranga Gempol tot Samadangh file 2517, folio 772
Oct. 22, 1697 Insertie van dies translaet file 2517, folio 772-773
Oct. 22, 1697 Dootvonnisse geapprobeert tegens den slaef Pieter van de Kust file 2517, folio 774
Oct. 24, 1697 De chialoup Middelburg comt van Palimbang met een missive van ’t opperhooft Joan Cornelis d’Ableingh en een ditto van den seconde Jacob Bottendorp behelsende wedersijts klagten over voorgevalle geschillen file 2517, folio 774
Oct. 24, 1697 Aancomste der gesanten van Bony en Soping per eygen vaertuygen file 2517, folio 774-775
Oct. 24, 1697 Missive van den gouverneur Isaacq van Thije en den raad tot Macasser file 2517, folio 775
Oct. 25, 1697 Inhalinge der voorsz. gesanten file 2517, folio 775
Oct. 25, 1697 Insertie der medegebragte brieven van hare principalen ‘Radja Bony, de Coninginne van Soping Dato Irowata en Dayng Telille’ file 2517, folio 775-783
Oct. 25, 1697 De fluyt ’t Huys te Spijk en ’t jaght Bombahia vercoght file 2517, folio 783
Oct. 25, 1697 De patsjallang de Meerkat nae Tanjongpoura met provisie en behoeften file 2517, folio 783