Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 5, 1697 Vertrek van de patsjallang d’Meerkat na Tanjongpoura met geld tot voldoeninge van ’t cattoene gaarn file 2517, folio 733
Oct. 5, 1697 Ook medenemende een briefje aan den luytenant Anthony Zas file 2517, folio 734
Oct. 5, 1697 Daerbij hij g’ordonneert werd op te comen, en den cergeant Jacob Heyrman aldaer tot sijn vervanger aan te stellen file 2517, folio 734
Oct. 5, 1697 De fluyt Prinslant om peper na Bantam met 12000 stux Spaence realen een briefje aan den gesaghebber en raad file 2517, folio 734
Oct. 5, 1697 Approbatie van het dootvonnisse door deselve tegens ’s Compagnies slaef over ’t vermoorden van een Javaanse vrouw gevelt file 2517, folio 734
Oct. 6, 1697 ’t Fluytje de Haan arriveert van Bantam met een ladinge peper en daksparren file 2517, folio 734
Oct. 6, 1697 Onder geleyde van een briefje van den gesaghebber Zacharias Roman en raad file 2517, folio 735
Oct. 6, 1697 Versoekende ordre tot het overmaken der aldaer versamelde gelden voor den armen file 2517, folio 735
Oct. 8, 1697 Per Chinees vaertuyg schrijvens van Palimbang ontfangen file 2517, folio 735
Oct. 8, 1697 Aanwijsing van dies inhout file 2517, folio 735-736
Oct. 8, 1697 Een briefje van den luytenant Anthony Zas op Tanjongpoura file 2517, folio 736
Oct. 8, 1697 Waerbij versoght werd den Tommagon Panatta Jouda van hier weder thuys mogt comen file 2517, folio 736
Oct. 8, 1697 Den verlosten equipagiemeester Claes Bichon aangestelt tot commandeur over de retourvloot file 2517, folio 736
Oct. 8, 1697 Den commandeur Paulus Huntum tot vice commandeur file 2517, folio 736
Oct. 8, 1697 En den gewesen fiscael in Bengalen Dirck van Blijswijk tot schout bij nagt file 2517, folio 736
Oct. 9, 1697 Den capitain der Maleyers op Japara vertrekt weder derwaerts met een missive aan den gesaghebber Pieter Goodschalk en den raad file 2517, folio 737
Oct. 9, 1697 Aanwijsinge van een uytgevonden abuys in de Japaerse negotieboeken van den jare 1695/96 groot 1000 rds file 2517, folio 737
Oct. 10, 1697 Arrivement van ’t jagt de Coning van Bantam van Ceylon file 2517, folio 737
Oct. 10, 1697 Met brieven van daer en uyt Persia file 2517, folio 737-738
Oct. 10, 1697 Beright wegens den uytslag der peerlvisserije desen jare op Ceylon gehouden file 2517, folio 738-739