Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 20, 1704 Nevens een briev van den g’eligeerden gouverneur van Cormandel Joannes van Steelant en raad tot Mazulipatnam file 2525, folio 152
March 20, 1704 Specificatie der aangebragte goederen per gemelte freguat de Bije ter montant van f. 40044:9:-- file 2525, folio 152
March 21, 1704 ’t Jagtje de Pool komt van Ceylon te deser rheede file 2525, folio 152
March 21, 1704 Een brievje van den commandeur Carel Bolner en raad tot Gale file 2525, folio 153
March 23, 1704 Een brievje van den commanderent vaandrager Jacob van der Bussche tot Tanjongpoura file 2525, folio 154
March 23, 1704 Hebbende de avenues van Crawang alvoorens behoorlijck beset gelaten file 2525, folio 154
March 24, 1704 Ontfang van een nadere briev van bovengemelte commanderent officier tot Tanjongpoura file 2525, folio 154
March 24, 1704 De chialoup de Geregtigheyt comt van Palembang te deser rheede file 2525, folio 154
March 24, 1704 Met een briev aan Haar Edelens van den provisioneel gesaghebber den ondercoopman Jan Aouwer file 2525, folio 155
March 25, 1704 Een vaartuyg van Palembang met den bekenden brievdrager van den Sulthan Ratoe Kiay Pandelegam file 2525, folio 155
March 25, 1704 Met een missive van den ondercoopman Jan Aouwer file 2525, folio 155
March 25, 1704 Ontfang mede van een Maleyts brievje van den Sulthan Ratoe aan den heer directeur generaal Joan van Hoorn file 2525, folio 156
March 25, 1704 Insertie van dies translaat file 2525, folio 156-157
March 26, 1704 Item een missive van den provisioneel gesaghebber Joannes Steur en den raad tot Padang en een Maleytse briev van Panglima Radja en eenige der Ponglous file 2525, folio 158
March 26, 1704 Insertie van de laastgenoemde file 2525, folio 158-159
March 27, 1704 Ontfang van een briev van den resident Jacob van Houten tot Tagal file 2525, folio 159
April 1, 1704 Ontfang van een briev van den provisioneel gesaghebber en raad tot Malacca file 2525, folio 171
April 1, 1704 Nevens een ander van den heer commissaris over Cormandel Bernard Phoonsen beyde per burger vaartuyg file 2525, folio 171
April 1, 1704 Den oud secretaris van Haar Edele de heer Mattheus de Haan in den Raad van Justitie te assumeeren file 2525, folio 173
April 2, 1704 Ontfang van een briev van den commandeur Anthony Sas en raad tot Japara per de Javaan Soetajaya file 2525, folio 173