Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 10, 1697 Tijding van de schepen Voorschoten en Hobré file 2517, folio 739
Oct. 10, 1697 Gissinge op een klene leverantie van zijde in Persia voor dit jaer file 2517, folio 739
Oct. 10, 1697 Ladinge van ’t jagt de Coning van Bantam file 2517, folio 739-740
Oct. 10, 1697 De fluyt de Swaagh uyt Banda met gemeen en secreet schrijvens file 2517, folio 740
Oct. 10, 1697 Lasten en winsten van dat gouvernement in den jare 1696/97 file 2517, folio 740
Oct. 10, 1697 Ladinge van de fluyt Swaag file 2517, folio 740
Oct. 11, 1697 Ontfangen per borger vaertuygh een missive van de heer raad extraordinaris Willem van Wijngaarden en den raad in Amboina file 2517, folio 741
Oct. 11, 1697 Nevens de negotie- en soldijboeken aldaer gesloten op ultimo Augustus passado file 2517, folio 741
Oct. 11, 1697 Aanwijsinge van den winsten en lasten van dat gouvernement en den jare 1696/97 file 2517, folio 741
Oct. 11, 1697 Item van de hoegrootheyt der aanstaande nageloegst bij calculatie file 2517, folio 741
Oct. 11, 1697 Bekomen een deel Sassafras en oosterse vogels met ’t voorsz. vaertuyg file 2517, folio 741
Oct. 11, 1697 ’t Schip Java arriveert uyt Ternaten over Japara en Samarangh file 2517, folio 742
Oct. 11, 1697 Medebrengende de nevenstaande brieven van ’s Compagnies bediende en de Molukse coningen en groten file 2517, folio 742
Oct. 11, 1697 Item twee nieuwe chialoupen van Japara voor Sumatra’s Westcust file 2517, folio 742
Oct. 11, 1697 En voorts de nevenstaande houtwerken, swarte peper, en cattoene gaarn file 2517, folio 742-743
Oct. 11, 1697 Ontfangen van Sirrebon per afgesonde twee brieven van de Ratoe, ‘de weduwe van de overleden’ Sultan Sopo en Pangerang Adiwidjaja file 2517, folio 743
Oct. 11, 1697 Alsook een briefje van den resident Christiaan Crijger en den raad file 2517, folio 743-744
Oct. 11, 1697 Insertie der translaten van de twee eerstgemelte brieven file 2517, folio 744-747
Oct. 11, 1697 Per borger vaertuyg een nader briefje uyt Banda ontfangen file 2517, folio 747
Oct. 11, 1697 Ten geleyde van ’t afschrift der met de fluyt Swaag afgesonden missive file 2517, folio 748