Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 21, 1697 ’t Jagt Pampus over Ligoor nae Siam gedepescheert met ’t g’eligeert opperhooft Reynier Boom file 2517, folio 636
Aug. 21, 1697 Medenemende dry brieven deser regeringe daeronder een aan den Oya Berquelangh file 2517, folio 636-637
Aug. 21, 1697 Specificatie der ladinge van het jaght Pampus file 2517, folio 637
Aug. 21, 1697 Insertie der missive aan den Oya Berquelangh of rijxbestierder file 2517, folio 638-640
Aug. 22, 1697 Een briefje van Sirrebon per Inlands vaertuygh ontfangen file 2517, folio 640
Aug. 22, 1697 Meldende den toevloey van rijs aldaer file 2517, folio 640
Aug. 23, 1697 Ontfangen per Javanen een briefje van Tanjongpoura file 2517, folio 640
Aug. 23, 1697 Tot notificatie van ’t apprehenderen van twee Javanen over ’t ombrengen van een mede Javaen file 2517, folio 641
Aug. 23, 1697 Welke een kris van den eenen gestolen hadde file 2517, folio 641
Aug. 23, 1697 Den oppercoopman Mattheus Schenkenbergh in den agtbare Raed van Justitie geplaetst file 2517, folio 641
Aug. 24, 1697 ’t Fluytie de Haan om peper na Bantam gesonden file 2517, folio 641
Aug. 24, 1697 Met 25 militairen tot recreut aldaer file 2517, folio 641
Aug. 24, 1697 En een briefje aan den gesaghebber Zacharias Roman en den raet file 2517, folio 642
Aug. 24, 1697 Antwoort op de versogte voorschrijvinge voor de besendinge van den Sulthan nae Landak file 2517, folio 642
Aug. 24, 1697 Te vernemen of Sijn Majesteyt en de rijxbestierder eenige goederen voor haer uyt Souratta requireren gevordert te hebben file 2517, folio 642
Aug. 24, 1697 Overgaande schenkagie voor den laastgemelte of den rijxbestierder file 2517, folio 643
Aug. 24, 1697 Tijdinge van ’t arrivement van de fluyt Overnes en ’t jagt Mijdregt uyt ’t vaderlant in de Straat Sunda file 2517, folio 643
Aug. 27, 1697 Ontfangen de papieren daermede aangebragt per van hier afgesonde chialoup file 2517, folio 644
Aug. 27, 1697 Bestaande onder andere in een missive van de kamer Amsterdam en een ditto van den gouvernement en raed aan Cabo de Goede Hoop file 2517, folio 644
Aug. 27, 1697 Meldende ’t arrivement der jongst van hier vertrocke retourvloot aldaer ter rheede file 2517, folio 644