Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 7, 1697 En dat men wegens ’t pak Tutucorijnse chitsen door hem alhier besigt, sijn meester nader soude moeten spreeken file 2517, folio 362
May 7, 1697 Approbatie van het nevenstaande dootvonnisse tegens den Javaen Wana Soeta van Sirrebon file 2517, folio 362
May 7, 1697 ’t Galjoot de Wesel een nader toght te laten doen na ’t eyland Mony tot ondersoek van de soort en hoedanigheyt der daerop bevonde bomen die bequaam souden sijn tot masten voor schepen file 2517, folio 362-363
May 8, 1697 ’t Jagtje de Tamboer van Ceylon met een duplicaat brief van den commandeur en raat tot Gale file 2517, folio 363
May 8, 1697 Mitsgaders de nevenstaande goederen file 2517, folio 363
May 10, 1697 Ontfang van een briefje van de residenten tot Sirrebon per Inlands vaertuygh file 2517, folio 364
May 10, 1697 Meldende van zeerovers en de onveyligheyt van het vaerwater daer ontrent file 2517, folio 364
May 10, 1697 Met versoek tot securiteyt van den resident in het heen en weder varen na Indramayoe een kleine patsjallang te mogen toestellen file 2517, folio 364
May 11, 1697 Per Inlands vaertuygh ontfangen een briefje van den gesaghebber Zacharias Roman en den raad tot Bantam file 2517, folio 365
May 11, 1697 Den rijxbestierder versoekt het pak Tutucorijnse chitsen onder den 7e deser vermelt, en 2 corgie zijde patholen file 2517, folio 365
May 11, 1697 Klaghten over ’t cappen van pomphouten in het Bantams district door den vaandrager Laurens Claesz. tot Tangerang file 2517, folio 365-366
May 11, 1697 Vertrek van ’t jagt de Coningh van Bantham nae Ceylon met een missive aan den gouverneur Gerrit de Heere ende den raad tot Colombo file 2517, folio 366
May 11, 1697 Mitsgaders de nevenstaande goederen file 2517, folio 366
May 12, 1697 Depêsche van ’t schip Nighteveght en ’t jagt Wijk op Zee na Chormandel file 2517, folio 366
May 12, 1697 Met een missive aan de heer Laurens Pith en den raad tot Nagapatnam file 2517, folio 366-367
May 12, 1697 Specificatie van de ladinge van die twee bodems file 2517, folio 367-369
May 12, 1697 ’t Galjoot het Weseltje vertrekt nae ’t eyland Mony tot nader ondersoek der aldaer vallende mastbomen waeraf onder den 7en deser vermeld is file 2517, folio 369
May 12, 1697 De chialoup de Geregtigheyt met den geweldige Wouter de Vries na de Straat Zunda om te kruyssen op de aancomende schepen file 2517, folio 370
May 13, 1697 De fluyt Bovencaspel retourneert van Tagal met een ladinge balken en parthije peper file 2517, folio 370
May 13, 1697 Item een geleyd briefje van den resident David Boxel aldaer file 2517, folio 370