Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 29, 1697 Den commissaris van Mallabaer Hendrik Swaerdekroon mits siekte nog niet derwaerts vertrocken file 2517, folio 254
March 29, 1697 Cargasoen van ’t schip Beyeren file 2517, folio 254
March 31, 1697 Arrivement van de fluyt Nieuwlant van Ceylon met den oppercoopman Joan van Keulen file 2517, folio 255
March 31, 1697 En de nevensgemelde missive file 2517, folio 255
March 31, 1697 Specificatie der ladinge van dien bodem file 2517, folio 255
March 31, 1697 Aangekome vaertuygen file 2517, folio 255-259
March 31, 1697 Vertrocke vaertuygen file 2517, folio 259-261
March 31, 1697 Overledene file 2517, folio 261
March 31, 1697 Gedoopte file 2517, folio 262
March 31, 1697 Getrouwde file 2517, folio 262
April 1, 1697 ’t Jaght Zaamslagh retourneert van Bantam met swarte peper en harpuys file 2517, folio 263
April 1, 1697 Mitsgaders een briefje van den gesaghebber Zacharias Roman en den raad file 2517, folio 263
April 1, 1697 Versoek om de nevenstaande kleden voor den Sulthan file 2517, folio 263
April 1, 1697 Vertrek van het Engels scheepje den Egel na Sumatra’s Westcust file 2517, folio 263
April 1, 1697 Onder convoy van de chialoup de Elisabeth tot aan de bhay van Dirk de Vries of Seringi file 2517, folio 263
April 2, 1697 De nevensgemelde schepen aangelegt file 2517, folio 263-264
April 2, 1697 Den ouden vaandrager Louis du Trembly als emeritus toegelegt een maandelijx tractement van 8 rds file 2517, folio 264
April 3, 1697 Depescheren een briefje overland na Tanjongpoura file 2517, folio 264
April 3, 1697 Tot het versorgen der nevensgemelte houtwerken voor dese plaetse file 2517, folio 264-265
April 3, 1697 De chialoup de Geregtigheyt vertrekt na Macasser om er aangehouden te werden file 2517, folio 265