Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 8, 1697 En een missive aan den gouverneur Isaec van Thije benevens den raad aldaer mitsgaders twee dittos aan de koningen van Bony en Goa file 2517, folio 193
March 8, 1697 Specificatie der ladinge van gemelte jagt Domburgh file 2517, folio 193-194
March 8, 1697 Insertie van de brieven aan de coningen van Bony en Goa, aan Radja Bony en Dain Telille tot Macasser file 2517, folio 194-202
March 8, 1697 Insertie van de brieven aan de coningen van Bony en Goa, aan Radja Goa file 2517, folio 202-206
March 8, 1697 ’t Schip Honholsredijk nae Sumatra’s Westkust aangelegt file 2517, folio 206
March 9, 1697 Den nieuwe chialoup Wayer vertrekt na Banda file 2517, folio 207
March 9, 1697 Met den gedesigneerde sabandhaer van Makasser Adriaan ’t Hooft om wegens den toestant van Bima, Dompo, en Sumbawa op Makasser rapport te doen file 2517, folio 207
March 9, 1697 Medenemende dry briefjes aen regenten van Bima, Dompo en Sumbawa voormelt file 2517, folio 207
March 9, 1697 Insertie van deselve Aan den coning en rijxgrooten van Sumbawa file 2517, folio 207-210
March 9, 1697 Insertie van deselve aan den coning en regenten van Dompo file 2517, folio 210-213
March 9, 1697 Insertie van deselve aan den rijxgrooten van Bima file 2517, folio 213-216
March 11, 1697 De chialoup de Geregtigheyt met den geweldige Wouter de Vries na de Straat Zunda om te kruyssen op de aancomende vaderlandse schepen file 2517, folio 216
March 13, 1697 ’t Jagt de Andromeda retourneert van Bantam met peper beladen file 2517, folio 216
March 13, 1697 Briefje van den gesaghebber Zacharias Roman benevens den raad aldaer file 2517, folio 216-217
March 13, 1697 Calculatie wegens de quantiteyt peper die men dit jaer uyt de landen van Lampon verwagt file 2517, folio 217
March 13, 1697 ’t Engels scheepje den Egel van Malacca alhier ter rhede om verversinge file 2517, folio 217
March 13, 1697 Depêsche van de nieuwe chialoup Commer na Banda over Japara en Surrabaya file 2517, folio 217
March 13, 1697 Isaac Padbrugge in plaetse te bestellen van den boekhouder Jan van Houten file 2517, folio 218
March 13, 1697 En op Japara 10 vaten vleesch en spek file 2517, folio 218
March 13, 1697 De nevensgemelde brieven deser regeringe daermede afgevaerdigt file 2517, folio 218