Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 10, 1696 ’t Schip Silversteyn komt met een peperladinge van Bantam file 2516, folio 530
July 10, 1696 Met een briefje van den gesaghebber Zacharias Roman en den raad aldaer file 2516, folio 530
July 10, 1696 Een der matrosen van de patsjalangh de Tonijn werd aan ’t eyland ’t Sieloera vermist file 2516, folio 530
July 10, 1696 De buytenregenten van ’t Lasarushuys tijt gestelt tot het doen van haer jaerlijxe reecq. van ontfangh en uytgift file 2516, folio 531
July 11, 1696 Briefje van Bantam file 2516, folio 532
July 11, 1696 In antwoort van ’tgeene den 5e deser per den Macassaer Bappa Tima derwaert geschreven is aangaande keysteenen file 2516, folio 532
July 12, 1696 Ontfangen een briefje van den resident Christiaan Crijger en raad tot Sirrebon file 2516, folio 532
July 12, 1696 Toesegginge van de princen aldaer om 50 vissersvaertuygen tot het afhalen van zee- en koraelsteenen voor ’t hooft deser riviere in corte herwaert te stuuren file 2516, folio 532
July 12, 1696 Den Parnackan China Aria Martaningrat in desen vermelt in een eeuwige gevanckenisse verwesen file 2516, folio 532
July 12, 1696 Insertie van seker biljet ten regarde van den gewesen coopman en groot cassier deses Casteels Bernardus Lanoy heden afgekundigt file 2516, folio 533
July 13, 1696 Den Bantamse rijxbestierder Aria Doutantaka vertreckt per ’t schip Oostsouburgh weder nae huys met een missive van Haer Ed. aan den Sultan file 2516, folio 534
July 13, 1696 Briefje aan den gesaghebber Zacharias Roman en den den raad aldaer met voorsz. bodem afgesonden file 2516, folio 535
July 13, 1696 Korten inhout derselve file 2516, folio 535
July 13, 1696 Insertie van de missive van den Sultan van Bantam file 2516, folio 536-539
July 13, 1696 Retour van de fluyt Adrichem met een houtladinge van Japara file 2516, folio 540
July 13, 1696 Met schrijvens van den gesaghebber Pieter Goodschalk en den raad file 2516, folio 540
July 13, 1696 Den administrateur Jeremias Brons overleden en sijn bedienings bij provisie weder vergeven file 2516, folio 540
July 13, 1696 Sindouradja vertreckt met al de hofsgrooten geheel onverwacht weder na Cartasoura file 2516, folio 540
July 13, 1696 Ses Inlanders Balyers en Macassaren werden van daer opgesonden file 2516, folio 540
July 13, 1696 Specificatie van de houtwercken per voorsz. fluyt Adrichem ontfangen file 2516, folio 540