Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 17, 1696 Aanlegging van schepen nae Japan, Cormandel, Ceylon en Bengale file 2515, folio 295
April 18, 1696 Den Chinesen steenbacker Tansincko komt van Tanjongpoura met twee briefjes van den luytenant Anthony Zas, eene aan den heer directeur generael Joan van Hoorn, en een aan den heer ordinary raad Isaac de St. Martin zaliger file 2515, folio 295-296
April 18, 1696 Oock medebrengende een Javaans briefje van den Tommagon Panatta Joeda tot Carta Jassa aan eerst gemelte Sijn Edele file 2515, folio 296
April 18, 1696 Insertie van ’t translaat file 2515, folio 296-297
April 19, 1696 ’t Bootje ’t Claverblad van Ceylon file 2515, folio 297
April 19, 1696 Aanwijsinge van de brieven daermede ontfangen sijnde file 2515, folio 297-298
April 19, 1696 Redenen wegens ’t agterblijven der Ceylonse retourschepen dewelcke hier verwagt zijn geweest file 2515, folio 298
April 19, 1696 Vijff France schepen uyt Europa over Goa in Souratta g’arriveert met nog een dat ter eerstgemelte plaatse overwintert file 2515, folio 298-299
April 19, 1696 Den commanderent schipper Bruyn Jansz. was met 8 schepen en een galjoot van voor Cananoor haer gaan opsoecken file 2515, folio 299
April 19, 1696 Gelijck den commandeur Hunctum met vier bodems oock stont te doen file 2515, folio 300
April 19, 1696 En onder desselfs convoy den E. Pieter Ketting sijne reyse na Souratta soude voortsetten file 2515, folio 300
April 19, 1696 Verhael van de onlusten in Souratta met de Moorse regeringe om reden als in den text file 2515, folio 300-301
April 19, 1696 Goede apparentie van een peerlvisserije op Ceylon in dit jaer file 2515, folio 301
April 19, 1696 Lasten en winsten op ’t slot der jongstleden negotieboecken onder ultimo augusto 1695 in dat gouvernement gevallen en behaelt zijnde file 2515, folio 302
April 19, 1696 Ladinge van ’t bootje Claverblat file 2515, folio 302
April 20, 1696 Briefje van Bantam per Inlands vaertuygh file 2515, folio 302-303
April 20, 1696 Notificatie wegens ’t vermoorden van een Chineese smith door een Inlander file 2515, folio 303
April 21, 1696 De koetsier van den Zulthan tot Bantam comt van daer file 2515, folio 303
April 21, 1696 Medebrengende ’t koetstuygh om gerepareert te werden file 2515, folio 303
April 21, 1696 En een geleyd briefje van den gesaghebber en raad aldaer file 2515, folio 303-304