Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 13, 1695 Tot notificatie van ’t verlopen van eenige Crawangers na ’t district van Cawasseen file 2514, folio 737
Dec. 13, 1695 Item van ’t gedoente van sekeren kluysenaer om de volkeren te verleyden file 2514, folio 737
Dec. 13, 1695 Den pl. gesaghebber Balthasar Coyet in Banda te qualificeren om bij continuatie van ’t gevaar voor den brandenden berg om op Neyra te blijven, met ’s Compagnies ommeslag na Lonthoir off Pulo Ay te verhuysen file 2514, folio 737-738
Dec. 13, 1695 Aenwijsing van ’t facit van de reecq. der heeren heemraden deser stede wegens hare ontfang, en uytgift t’sedert 1 september des voorleden tot ultimo augusty deses jaers file 2514, folio 738
Dec. 14, 1695 Arrivement van ’t jagt Eemland van Sumatra’s Westcust file 2514, folio 738
Dec. 14, 1695 Met twee originele brieven aen Haer Ed. de Hoge Regering file 2514, folio 738
Dec. 14, 1695 Corten inhout van deselve file 2514, folio 738
Dec. 14, 1695 Ladinge van ’t jagt Eemlant file 2514, folio 738-739
Dec. 14, 1695 Insertie van ’t translaat eener Maleytse brief van Panglima Radja ontfangen file 2514, folio 739-740
Dec. 14, 1695 De fluyt Bovencaspel retourneert van Bantam met peper geladen, zijnde onder een geleyd briefje van den commandeur en raedt file 2514, folio 741
Dec. 14, 1695 Calculatie van de witte peper die men tegens ’t toekomende jaar van daer soude te verwagten hebben file 2514, folio 741
Dec. 14, 1695 Den ontfang van een missive van den commandeur Salomon Lesage ende den raed tot Japara file 2514, folio 741
Dec. 14, 1695 Corten inhout van dien file 2514, folio 741
Dec. 14, 1695 Ordre na Tanjongpoura gesonden over ’t verlopen van de Javanen waeraff gisteren gesproken zij file 2514, folio 741
Dec. 16, 1695 Vertrek van de patsjallang de Meerkat na derwaerts met eenige behoeften tot consumptie en contanten tot verstrecking aen de posthouders in die veltschans file 2514, folio 742
Dec. 16, 1695 ’t Laeste nevens een briefje aen den luytenant Anthony Zas in handen van twee gecommitteerde file 2514, folio 742
Dec. 16, 1695 Insertie van een daerbij gevoegt briefje aen den Tommagon Panatta Juda file 2514, folio 742-743
Dec. 16, 1695 De fluyt Drakesteyn retourneert over Sirrebon van Tagal met twee briefjes van de residenten aldaer file 2514, folio 744
Dec. 16, 1695 En de nevenstaende goederen file 2514, folio 744
Dec. 20, 1695 Arrivement van ’t jagtje de Goutvisch van Malacca met den oppercoopman Arnoldus Hackius file 2514, folio 744