Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 5, 1695 Arrivement van ’t jagtje Cadiry over Japara van Sourabaya file 2514, folio 681
Nov. 5, 1695 Met een briefje tot geleyde van den commandeur en raed ter eerstgenoemde plaetse file 2514, folio 681
Nov. 5, 1695 De patsjallang de Makreel retourneert over Tanjongpoura van Sirrebon file 2514, folio 681
Nov. 5, 1695 Met twee briefjes van Haer Ed. file 2514, folio 681
Nov. 5, 1695 Corten inhout van deselve file 2514, folio 681
Nov. 6, 1695 De fluyt Drakesteyn vertrekt over Sirrebon na Tagal om rijs en peper file 2514, folio 681
Nov. 6, 1695 Met den adsisten Zacharias van Rijp en twee slaven sig op ’t berijden van den indigo verstaende om ter eerstgenoemde plaetse aen land geset te werden file 2514, folio 681
Nov. 6, 1695 Item de nevenstaende contanten voor dien comptoiren file 2514, folio 682
Nov. 6, 1695 En dry originele brieven van Haer Ed. daeronder aen den commandeur en raed tot Japara file 2514, folio 682
Nov. 6, 1695 De patsjallang de Mackreel na Tagal met den sergiant Christoffel Hofmeester tot bevordering van ’t maken der houtvlotten file 2514, folio 682
Nov. 6, 1695 Medenemende een briefje van voorschrijvens daertoe aen den Javaensen gouverneur aldaer file 2514, folio 682
Nov. 6, 1695 Item twee dittos aen de regenten tot Pamanoekan en Intchiassem om en passant daer over te leveren file 2514, folio 682
Nov. 6, 1695 Insertie van ’t briefje aen den voorsz. gouverneur tot Tagal file 2514, folio 682-683
Nov. 6, 1695 Insgelijx van de twee andere file 2514, folio 683-685
Nov. 8, 1695 De fluyt Bovencaspel komt van Japara met een origineele missive van den commandeur Salomon Lesage en den raet file 2514, folio 685
Nov. 8, 1695 Corten inhoud van dien file 2514, folio 685
Nov. 8, 1695 Specificatie van de ladinge van voorsz. bodem file 2514, folio 686
Nov. 8, 1695 Den raed extraordinair Willem van Wijngaerden aengestelt tot de advocaet fiscael van India file 2514, folio 686
Nov. 10, 1695 Arrivement van ’t schip Salland van Sumatra’s Westcust met een missive van den commandeur Abraham Bouden ende den raed aldaer file 2514, folio 686
Nov. 10, 1695 Ende twee nevensgenoemde Malleytse brieven file 2514, folio 686