Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 22, 1666 [Den Sousounangh was genegen om gesanten van den gouverneur generael te hebben] file 2469, folio 393
Dec. 23, 1666 Een briefjen van den resident tot Japara file 2469, folio 393
Dec. 23, 1666 Item een van den heer Cornelis Speelman [uyt de vloot omtrent Lassem] file 2469, folio 393-394
Dec. 24, 1666 Hammenhiel nae Bantam file 2469, folio 394
Dec. 25, 1666 Kerstdagh file 2469, folio 395
Dec. 28, 1666 Den waterfiscael Pieter Pauw voorgestelt file 2469, folio 395
Dec. 29, 1666 Het schip Dordregt in de Straet file 2469, folio 395
Dec. 30, 1666 Den Achilles nae de Caap file 2469, folio 395
Dec. 30, 1666 Hammenhiel van Bantam file 2469, folio 395
Dec. 30, 1666 Dordrecht uyt het vaderlant file 2469, folio 396
Dec. 30, 1666 Met den commandeur Sacharias Wagenaer van de Caeb file 2469, folio 396
Dec. 30, 1666 Resolutiën file 2469, folio 396
Dec. 30, 1666 [Het schip Dort tot een retourschip te prepareren] file 2469, folio 396
Dec. 30, 1666 [Aen de soon van Mapele, Moors coopman van Macassar 200 rijxdaalders in cleden te verstrecken] file 2469, folio 396
Dec. 30, 1666 Conditiën om de pacht van de saegmolen file 2469, folio 397
Dec. 31, 1666 Aengecomen vaertuygen file 2469, folio 397-401
Dec. 31, 1666 Vertrockende vaertuygen file 2469, folio 402-403
Dec. 31, 1666 Getroude file 2469, folio 403
Dec. 31, 1666 Gedoopte file 2469, folio 403
Dec. 31, 1666 Dooden file 2469, folio 403-404