Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 28, 1695 Diaconen deser stede dagh gestelt om reecq. te doen van den ontfang en uytgift in ’t gepasseerde jaar 1694 file 2514, folio 97
Jan. 28, 1695 Insgelijx de heeren heemraden betreffende de haare file 2514, folio 97
Jan. 28, 1695 ’t Jagt de Stantvastigheyt mede na Cabo de Goede Hoop en Mauritius aangeleght file 2514, folio 97
Jan. 29, 1695 Het schip Nederlant na Banda met gemeen en secreet schrijven van Haar Ed. file 2514, folio 98
Jan. 29, 1695 Beladen met het nevenstaande ten bedrage van f. 123858:3:- file 2514, folio 98-99
Jan. 31, 1695 d’E. Willem Hartsink gewesen president op Macassar overleden file 2514, folio 99
Jan. 31, 1695 Aancomende vaartuygen file 2514, folio 99-103
Jan. 31, 1695 Vertrocke vaartuygen file 2514, folio 103-105
Jan. 31, 1695 Overledene file 2514, folio 106
Jan. 31, 1695 Gedoopte file 2514, folio 106
Jan. 31, 1695 Getrouwde file 2514, folio 106
Jan. 31, 1695 Geëxecuteerde file 2514, folio 106
Feb. 1, 1695 Na Bantam gerecommandeert verversing te besorgen voor de op vertreck staande twee retourschepen de Spiegel en ’t Huys te Duynen file 2514, folio 107
Feb. 1, 1695 Het dootvonnis van Paulo van Macasser geapprobeert file 2514, folio 107
Feb. 1, 1695 Het lijk van den E. Willem Hartsinck ter aerden bestelt file 2514, folio 107-108
Feb. 4, 1695 Insertie van een translaat Javaans briefje door den Tommagon Panata Jouda van Craoan aan den here gouverneur generael geschreven file 2514, folio 108-109
Feb. 4, 1695 Vertrek van het jagt den Conink van Bantam na Ternaten met Haar Ed. schrijvens aan den gouverneur Cornelis van der Duyn en raat aldaar file 2514, folio 109
Feb. 4, 1695 Specificatie van desselfs cargo file 2514, folio 109-110
Feb. 4, 1695 De chialoup Cheram over Japara en Macassar na Amboina onder geleyde van een briefje naer eerstgemelte plaats file 2514, folio 110-111
Feb. 4, 1695 Het nevenstaande dootvonnis van den Mardijker Anthony van Coetchin geapprobeert file 2514, folio 111