Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 25, 1694 Met Sourapatty is het stil file 2513, folio 658
Sept. 25, 1694 Notitie der opgecome personen file 2513, folio 658-659
Sept. 25, 1694 Den gesaghebber van het kruysvlootje tot Sourabaya Leendert Leendertsz. begaat een ongeluckige manslag file 2513, folio 659
Sept. 25, 1694 Ladinge van ’t schip Couverden file 2513, folio 659
Sept. 26, 1694 Arrivement van de schepen ’t Huys te Loo en de Crab van Ceylon file 2513, folio 659
Sept. 26, 1694 Notitie der brieven[276] daarmede ontfangen file 2513, folio 659-660
Sept. 26, 1694 Ladinge van ’t schip ’t Huys te Loo file 2513, folio 660-661
Sept. 26, 1694 Idem van de fluyt de Crab file 2513, folio 661
Sept. 26, 1694 Aancomste van ’t schip den Eenhoorn van Cormandel file 2513, folio 662
Sept. 26, 1694 Met schrijven[277] van den gouverneur en raat ‘tot Nagapatnam’ file 2513, folio 662
Sept. 26, 1694 Mitsgaders de nevenstaande lijwaten en goederen file 2513, folio 662-663
Sept. 27, 1694 ’t Fluytje de Haan comt van Macassar met schrijven[278] van den gesaghebber Matheus Schenkenberg en raat file 2513, folio 663
Sept. 27, 1694 De coningen van Bone en Goa hebben aan dese regering nog niet geschreven file 2513, folio 663
Sept. 27, 1694 Maar de eerste sijne Bate Batees met hare onderhorige volkeren opontboden file 2513, folio 663
Sept. 27, 1694 Soo men meende om die van Mandhaar en Touradja te bestoken file 2513, folio 663
Sept. 27, 1694 Ladinge van ’t Haantje file 2513, folio 663-664
Sept. 27, 1694 ’t Fregat de Bije na Bantam[279] file 2513, folio 664
Sept. 28, 1694 Aancomste van het jagt Wijk op Zee van noorder Cormandel[280] file 2513, folio 664
Sept. 28, 1694 Ladinge van dien bodem file 2513, folio 665
Sept. 28, 1694 Vertrek van ’t jagtje de Peperthuyn na de Westcust file 2513, folio 665