Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 16, 1696 Lijckstatie van de heer raad ordinaris en majoor Isaac de Saint Martin file 2515, folio 288-291
April 17, 1696 Aanlegging van schepen nae Japan, Cormandel, Ceylon en Bengale file 2515, folio 295
April 18, 1696 Oock medebrengende een Javaans briefje van den Tommagon Panatta Joeda tot Carta Jassa aan eerst gemelte Sijn Edele file 2515, folio 296
April 18, 1696 Insertie van ’t translaat file 2515, folio 296-297
April 19, 1696 ’t Bootje ’t Claverblad van Ceylon file 2515, folio 297
April 19, 1696 Aanwijsinge van de brieven daermede ontfangen sijnde file 2515, folio 297-298
April 19, 1696 Goede apparentie van een peerlvisserije op Ceylon in dit jaer file 2515, folio 301
April 19, 1696 Ladinge van ’t bootje Claverblat file 2515, folio 302
April 20, 1696 Briefje van Bantam per Inlands vaertuygh file 2515, folio 302-303
April 21, 1696 En een geleyd briefje van den gesaghebber en raad aldaer file 2515, folio 303-304
April 23, 1696 Missive van den Sulthan tot Bantam aan Haer Ed. de Hooge Regeringe file 2515, folio 304
April 23, 1696 Insertie van dies translaat file 2515, folio 304-305
April 26, 1696 ’t Galjoot ’t Hoen uyt Bengale met gemeen en secreet schrijvens van den provisioneel gesaghebber en raad tot Hougly file 2515, folio 306
April 26, 1696 Cargo van ’t galjoot ’t Hoen file 2515, folio 309
April 28, 1696 Een briefje van den gesaghebber Roman en raad tot Bantam per Inlands vaertuygh file 2515, folio 309
April 28, 1696 Corten inhout van ’tselve file 2515, folio 309
April 29, 1696 Arrivement van denselven met de nevenstaande ses bodems ter deser rheede, etcetera file 2515, folio 310
April 29, 1696 Met de nevensgemelde originele brieven soo van Japara als anders aan dese regeringe file 2515, folio 314-315
April 29, 1696 Ladinge van de genoemde drie bodems file 2515, folio 315
April 29, 1696 ’t Schip Hendrik Maurits van Sirebon met een geleyd briefje van den resident Christiaan Crijger en raad file 2515, folio 315