Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 10, 1694 Verselt met een rolle der Chinesen, Mooren, en Mardijkers alle onder ’s Compagnies gebiet geseten, uytmakende tesamen 768 coppen file 2513, folio 639
Sept. 10, 1694 Den Sultan over het verlies van zijn soon gecondoleert file 2513, folio 639
Sept. 10, 1694 Ladinge van ’t schip Vosmaar file 2513, folio 639
Sept. 10, 1694 Briefje[258] van Sirrebon van ’s Compagnies residenten file 2513, folio 639
Sept. 10, 1694 Item een dankbriefje van de aldaar wonende Chinesen om de largatie van Phoa Hetsja[259] file 2513, folio 640
Sept. 10, 1694 De Sultans Sopo en Anum sijn andermaal gerecommandeert het vereffenen van de saken van Nieti Pradja en Wierat Macka file 2513, folio 640
Sept. 10, 1694 Den oppercoopman Reynier de Vos na ’t vaderland verlost file 2513, folio 640
Sept. 10, 1694 De pagters van de coornmolen en sirybladen yder een maant surcheance verleent file 2513, folio 640
Sept. 11, 1694 Briefje[260] en tijdinge van ’t schip Merensteyn uyt de Straat komende uyt het vaderland file 2513, folio 640
Sept. 12, 1694 Item van Bantam met nog een ander briefje[261] van Merensteyn file 2513, folio 641
Sept. 13, 1694 Arrivement van ’t schip Merensteyn uyt het vaderland voor reecq. van de camer tot Amsterdam file 2513, folio 641-642
Sept. 13, 1694 Notitie der papieren[262] die daarmede sijn ontfangen file 2513, folio 642
Sept. 13, 1694 Item van de ladinge file 2513, folio 642-643
Sept. 14, 1694 Resolutie om eenige vrije Inlandse militairen tot de expeditie tegens Poudechery gebruykt te laten afbetalen file 2513, folio 643
Sept. 14, 1694 Dog eenige slaven tegens ordre door hare meesters daaronder vermengt voor hun verdiende loon in vrijdom te doen stellen file 2513, folio 643-644
Sept. 14, 1694 ’t Voorstel van den kerkenraat om de verkiesinge van twee nieuwe ouderlingen en een diakon tot de ord. tijt uyt te stellen geapprobeert file 2513, folio 644
Sept. 14, 1694 Den adsistent Lucas Munster van Sirrebon na Japara verplaast als 2e administrateur file 2513, folio 644
Sept. 14, 1694 Schipper Dirk van Lovelde toegestaan sonder commando te repatriëren file 2513, folio 644
Sept. 14, 1694 En Jan van Haren als boekhouder in dienst aangenomen file 2513, folio 644
Sept. 15, 1694 Arrivement van ’t fregatje de Bije van Ceylon met de nevenstaande brieven[263] file 2513, folio 644-645