Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 1, 1694 Wiens aancomste op 27 July alhier vergeten zijnde te noteren file 2513, folio 623
Sept. 1, 1694 Wert nu in desen geïnsereert het doenmaals ontfangene en nu afgaande briefje aan die van Sumanap file 2513, folio 623
Sept. 1, 1694 Insertie der translaat missive van Radeen Aria Poelandjiwa tot Sumanap aan Haar Edeles tot Batavia file 2513, folio 623-625
Sept. 1, 1694 Item van het briefje[250] van Haar Edele aan Aria Poelandjiewa file 2513, folio 625-628
Sept. 1, 1694 Briefje van den sabandhaar Gerard van de Voorde aan Pangerang Marta Ningrat tot Banjermassing file 2513, folio 628
Sept. 1, 1694 Insertie van ’tselve[251] file 2513, folio 628-631
Sept. 3, 1694 Bovencaspel van Tagal met een ladinge hout en een briefje[252] van den resident Gualterus Bruyning file 2513, folio 632
Sept. 3, 1694 Nieuws van daar file 2513, folio 632
Sept. 3, 1694 ’t Jagt Eemland comt van Sirrebon terugge file 2513, folio 632
Sept. 3, 1694 Met de nevenstaande houtwerken file 2513, folio 632
Sept. 3, 1694 Briefje[253] van den vaandrager Anthony Zas tot Tanjongpoura file 2513, folio 632
Sept. 3, 1694 Versoek voor Carti Soeta, om nevens Sitri Soeta het gesag te mogen voeren over de volkeren van den ‘gewesen’ ombol Wangsa Jouda file 2513, folio 632-633
Sept. 3, 1694 Vertrek van ’t fluytje ’t Claverblad na Bombain en Souratta met advysen voor de jongst vertrocke schepen na Persia en Souratta file 2513, folio 633
Sept. 3, 1694 Inhout der gemelte advysen[254] file 2513, folio 633-634
Sept. 3, 1694 En ladinge van ’t fluytje ’t Claverblad file 2513, folio 634
Sept. 3, 1694 d’Eerwaardig kerkenraat gerecommendeert de verkiesinge van twee nieuwe ouderlingen en een diakon file 2513, folio 634
Sept. 3, 1694 Besluyt om van ’t capitaal van ’t lazarushuys 6790 realen te laten overschrijven aan de Compagnie file 2513, folio 634-635
Sept. 3, 1694 ’s Compagnies erven en gronden alomme te laten meten en in een boek te samen registreren tot voorcominge van disputen en duysterheden in toecomende file 2513, folio 635
Sept. 3, 1694 Everhard de Beer aangestelt tot 2e pakhuysmeester der Westzijdse packhuysen file 2513, folio 635
Sept. 3, 1694 En Hendrik Cock tot coopman en secunde van Padang op de westcust file 2513, folio 635