Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 15, 1694 Swaren storm op Timor en schade daardoor aan ’s Compagnies en andere vaartuyg geschiet file 2513, folio 575
Aug. 15, 1694 De ladinge van de Wiltschut bestaat in weynige schenkagie goederen file 2513, folio 576
Aug. 15, 1694 Insertie der ontfange briefjens van de Timorse regenten file 2513, folio 576
Aug. 15, 1694 En eerst[230] van den Portugesen gesaghebber tot Larentoucke file 2513, folio 576
Aug. 15, 1694 Voorts[231] van den regenten tot Timor file 2513, folio 577-581
Aug. 15, 1694 Item[232] van die van Rotty file 2513, folio 582-584
Aug. 15, 1694 Alsmede van Solor file 2513, folio 584-587
Aug. 16, 1694 Tijdinge uyt de Straat van de comste van het schip de Drie Cronen uyt het vaderland file 2513, folio 587
Aug. 16, 1694 Sijnde met nog 6 andere schepen te gelijk uyt Texel, 5 herwaarts en 2 na Ceylon geseylt file 2513, folio 587
Aug. 17, 1694 Briefje[233] van Bantam van den commandeur Harman Direckxz. Wanderpoel en raat file 2513, folio 587
Aug. 17, 1694 Meldende den voorraat van peper file 2513, folio 587
Aug. 17, 1694 En dat den Zulthan met sijn gevolg in Speelwijk was geweest file 2513, folio 587
Aug. 17, 1694 ’s Lands Welvaren en de Moercappel tot retourschepen voor ’t vaderland aangelegt file 2513, folio 588
Aug. 17, 1694 ’t Eerste van hier en ’t andere nevens IJsselmonde van Ceylon file 2513, folio 588
Aug. 17, 1694 Den van de Caap gecomen Chinees Sisamko uyt de ketting gelargeert om tot het vertrek der jonken onder de Chinese officieren te verblijven file 2513, folio 588
Aug. 17, 1694 Instructie[234] voor de monster-meesters van retourschepen file 2513, folio 588-588
Aug. 18, 1694 Arrivement van ’t schip de Dry Cronen uyt het vaderland voor reecq. van de camer Amsterdam file 2513, folio 588-589
Aug. 18, 1694 Notitie der papieren[235] met desen bodem aangebragt file 2513, folio 589
Aug. 18, 1694 Den Francen capitein Dandenne met dry schepen uit India in Brasil in de Bahia de Todos los Sanctos aangecomen file 2513, folio 589
Aug. 18, 1694 Recommandatie tot het voldoen van de gevorderde retouren voor den jare 1695 file 2513, folio 590