Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 13, 1694 Nader briefje[227] na Sirrebon met renovatie van de vorenstaande ordre file 2513, folio 573
Aug. 13, 1694 En betuyginge van verwonderinge dat men aldaar ’t gehele jaar maar twee houtvlotten had vervaardigt file 2513, folio 573
Aug. 13, 1694 Waarvan het eene nog beoosten de hoek Sadary was gestrant file 2513, folio 573
Aug. 13, 1694 Ordre om de princen gebroeders nogmaal aan te manen tot het afdoen der geschillen tusschen den Panabahang en de Tommagons Wierad Macka en Niti Pradja file 2513, folio 573
Aug. 13, 1694 Alsmede om ’t bedragen van de fortresse de bescherminge bij de boeken af te schrijven en te liquideren file 2513, folio 574
Aug. 13, 1694 Willem Burggraaf geavanceert tot vice commandeur met 100 gl. ter maand file 2513, folio 574
Aug. 14, 1694 Ontfang van 2 Sirrebonse briefjens[228] file 2513, folio 574
Aug. 14, 1694 Ladinge van twee houtvlotten file 2513, folio 574
Aug. 15, 1694 Aankomste van ’t jagt de Wiltschut van Timor met den predicant Augustinus Tornthon en den gesuspendeerden secunde Willem de Rave file 2513, folio 574
Aug. 15, 1694 Notitie der ontfange brieven[229] file 2513, folio 575
Aug. 15, 1694 Waarbij een berigt van den toestand aldaar te vinden is file 2513, folio 575
Aug. 15, 1694 Lasten en winsten van het comptoir file 2513, folio 575
Aug. 15, 1694 Swaren storm op Timor en schade daardoor aan ’s Compagnies en andere vaartuyg geschiet file 2513, folio 575
Aug. 15, 1694 De ladinge van de Wiltschut bestaat in weynige schenkagie goederen file 2513, folio 576
Aug. 15, 1694 Insertie der ontfange briefjens van de Timorse regenten file 2513, folio 576
Aug. 15, 1694 En eerst[230] van den Portugesen gesaghebber tot Larentoucke file 2513, folio 576
Aug. 15, 1694 Voorts[231] van den regenten tot Timor file 2513, folio 577-581
Aug. 15, 1694 Item[232] van die van Rotty file 2513, folio 582-584
Aug. 15, 1694 Alsmede van Solor file 2513, folio 584-587
Aug. 16, 1694 Tijdinge uyt de Straat van de comste van het schip de Drie Cronen uyt het vaderland file 2513, folio 587