Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 27, 1694 200 militaire onder twee luytenants vertrecken met gemelte twee bodems file 2513, folio 541
July 27, 1694 En gaan ook daarmede af de nevenstaande goederen file 2513, folio 541-544
July 27, 1694 Resolutie om het nieuw geprojecteerde rijs packhuys ‘bij de punt Amsterdam’ in ’t geheel van steen te laten bouwen en van binnen met planken te beschieten file 2513, folio 544
July 27, 1694 ’t Schip Oostzouburg na Bengale aangelegt om een ander uyt de besettinge aldaar te vervangen file 2513, folio 544
July 27, 1694 Ontfangen twee briefjens[210] van den fugativen capitein Jacob Jansz. de Rooy van Banjermassing file 2513, folio 544
July 27, 1694 ’t Eene aan de regering en ’t andere aan den directeur generaal file 2513, folio 544
July 27, 1694 Tenderende om door valsche opgevinge de regering met die natie in te wickelen en daardoor pardon van sijn schelmstucken te becomen file 2513, folio 544-545
July 28, 1694 Briefje[211] van Sirrebon van den resident Isaac Ring en raat file 2513, folio 545
July 28, 1694 De officieren van ’t jagt Boswijk nevens den oppercoopman Hendrik Swaardecroon en coopman Theodorus Telghuys becomen afscheyt file 2513, folio 545
July 29, 1694 Vertrek van ’t jagt Boswijk over Zeylon na Cormandel file 2513, folio 546
July 29, 1694 Met de nevenstaande brieven[212] file 2513, folio 546
July 29, 1694 En goederen file 2513, folio 546-547
July 29, 1694 Briefje[213] na Tanjongpoura file 2513, folio 547
July 29, 1694 Inhout desselfs file 2513, folio 547
July 30, 1694 De vaart der Souratse Moren op Couchin opengestelt file 2513, folio 547-548
July 30, 1694 Besluyt om den commandeur Joan Albert Sloot tot Japara ordre te geven geen kleender somme als van 10000 realen van den Sousouhounang op afkorting van sijn schult te ontfangen file 2513, folio 548
July 30, 1694 32 Stux slaven van de Compagnie onder betaling van haar lijf vrijdom vergunt file 2513, folio 548
July 30, 1694 Sekere vier overgebleven Chinesen van de jongst vertrocke jonken gepardonneert van de straffe bij placcaat daartoe gestelt file 2513, folio 548
July 31, 1694 Tijdinge uyt de Straat van de comste van ’t schip de Moercappel uyt het vaderland file 2513, folio 548-549
July 31, 1694 Aangekome vaartuygen file 2513, folio 549-551