Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 29, 1694 Resolutie om de schepen na Persia en Souratta gedestineert om de swakheyt der zeevarende ider met 12 Europese en 20 Inlandse militie te versterken file 2513, folio 477
June 29, 1694 Twee overgebleve personen van het gestrande schip de Goude Buys van ’t verlies harer gagie geëximeert file 2513, folio 477
June 30, 1694 Vertrek van ’t schip Schoondijke en de fluyt Borsenburg na Bengale file 2513, folio 477
June 30, 1694 Met schrijven[180] aan den directeur en raat en soo mede[181] aan den commandeur Simon van den Berg en raat file 2513, folio 477
June 30, 1694 Specificatie van de goederen met gemelte twee bodems versonden file 2513, folio 478-480
June 30, 1694 De fluyt Nierop vertrekt mede over Ceylon na Bengale file 2513, folio 480
June 30, 1694 Met de nevenstaande brieven[182] file 2513, folio 480
June 30, 1694 En goederen file 2513, folio 480-481
June 30, 1694 Aangecome vaartuygen file 2513, folio 481-484
June 30, 1694 Vertrocke vaartuygen file 2513, folio 484-487
June 30, 1694 Overledene file 2513, folio 487-488
June 30, 1694 Gedoopte file 2513, folio 488
June 30, 1694 Getrouwde file 2513, folio 488
June 30, 1694 Geëxecuteerde file 2513, folio 488-489
July 1, 1694 ’t Schip Waddinxveen na Bantam met een briefje aan den commandeur Herman Dirksz. Wanderpoel en raat file 2513, folio 491
July 1, 1694 Waarbij verscheyde criminele sententiën werden geapprobeert file 2513, folio 491
July 1, 1694 Notitie van het afgaande per dien bodem voor den Zultan file 2513, folio 491-492
July 2, 1694 Arrivement van de schepen Oostzouburg en Castricum van Cormandel met den vice commandeur Willem Burggraaf file 2513, folio 492
July 2, 1694 Sijnde den commandeur Simon van den Berg met vier schepen in Bengale gebleven tot besetting der Francen in de rivier[183] file 2513, folio 492
July 2, 1694 ’t Mogols leger is tot voor de sterkte Tansjouwer gecomen file 2513, folio 492