Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 4, 1694 Verkiesinge van mindere magistrature deser stede file 2513, folio 430-432
June 6, 1694 Introductie van deselve file 2513, folio 432
June 7, 1694 ’t Schip de Visserije van Bantam met den gewesen gesaghebber Edmond van Sterrevelt nevens desselfs gesequestreerde goederen file 2513, folio 432-433
June 7, 1694 Item een briefje[159] van den commandeur Herman Dirksz. Wanderpoel file 2513, folio 433
June 7, 1694 Meldende dat den Zultan en rijxbestierder ’s Compagnies missive en geschenken met genoegen ontfangen hadden file 2513, folio 433
June 7, 1694 En dat de coninginne Ratoe Isay van een twede soon bevallen was file 2513, folio 433
June 7, 1694 Met gemelte bodem zijn ontfangen 1238 bharen peper en nog 700 aldaar in voorraat file 2513, folio 433
June 8, 1694 De Visserije na Macassar aangelegt tot transport van de heer Willem Hartsink file 2513, folio 433
June 8, 1694 Item het jagtje de Fortuyn en de chialoup de Elisabeth na Jamby file 2513, folio 433-434
June 8, 1694 Aanstellinge van eenige nieuwe leden in ’t Collegie van Heemraden file 2513, folio 434
June 8, 1694 Benaminge en rang derselve van het geheel collegie file 2513, folio 434
June 9, 1694 Arrivement van ’t schip ’s Lands Welvaren uyt het vaderland voor reeckening van de camer Zeeland file 2513, folio 435
June 9, 1694 Notitie van de papieren[160] met gemelte bodem ontfangen file 2513, folio 435-436
June 9, 1694 En specificatie van het daarmede aangebragte cargasoen file 2513, folio 436-437
June 9, 1694 Resolutie over de saken van Ceylon file 2513, folio 437
June 9, 1694 En onder anderen over de gerelegeerde Macassaren Care Ago en Mainbelle over hare gepleegde boosheyt op de reyse na Ceylon file 2513, folio 438
June 10, 1694 Komste van ’t jagtje de St. Nicolaas van Sourabaya over Japara met schrijvens[161] van den commandeur Jan Albert Sloot en raat file 2513, folio 438
June 11, 1694 Terugkomste van het Engels scheepje de Sara van Bancaoulu file 2513, folio 438
June 11, 1694 Pardon voor drie ter doot gecondemneerde personen file 2513, folio 439
June 11, 1694 En nog een vierde van een mindere corporele straffe file 2513, folio 439