Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 2, 1694 Soeta Wangsa aangestelt tot capitein en hooft der Javanen aan de Oostzijde file 2512, folio 284
April 2, 1694 Insertie van de acte[96] hem daaraf verleent file 2512, folio 284-285
April 4, 1694 Vertrek van ’t jagt de Stantvastigheyt na de eylanden Mauritius en Madagascar in stede van het weergekeerde jagt Eemland file 2512, folio 285
April 4, 1694 Om op ’t eerste te brengen partije benodigde goederen file 2512, folio 285
April 4, 1694 En aan het andere te negotiëren partije slaven file 2512, folio 285-286
April 4, 1694 Hoedanige goederen en papieren nu met gemelte bodem afgesonden sijn file 2512, folio 286
April 4, 1694 ’t Jagt de Snauw over Sirrebon en Tagal na Japara met schrijven[97] na alle die plaatsen file 2512, folio 286
April 4, 1694 Om voorts over Rembang na Sourabaya gesonden te werden en aldaar te verblijven file 2512, folio 287
April 4, 1694 Notitie van het daarmede afgesonden file 2512, folio 287-288
April 5, 1694 Arrivement van de fluyt Dieren uyt Bengale file 2512, folio 288
April 5, 1694 Met verscheyde brieven[98] en het nevenstaande cargasoen file 2512, folio 288-289
April 5, 1694 Een briefje[99] van Sirrebon per Inlands vaartuyg ontfangen nevens een ditto[100] van de opperhoofden van ’t jagt Zillida uyt de Vries bay file 2512, folio 289-290
April 5, 1694 Inhout van die beyde, sijnde den capitein Dirk ’s Hertogenraat met sijn compagnie Inlandse militairen aldaar aangecomen file 2512, folio 290
April 5, 1694 En door deselve een begin gemaakt tot het graven van een gragt om ’s Compagnies fortresse file 2512, folio 290
April 5, 1694 Versoek om pardon voor den Chinees Phoa Ketsja file 2512, folio 290
April 6, 1694 Voorstellinge van Ong-gouko tot 2e luytenant der Chinesen file 2512, folio 290-291
April 6, 1694 ’t Opperhooft tot Bantam d’E. Edmond van Sterrevelt om redenen van daar verlost file 2512, folio 291-292
April 6, 1694 En den gewesen president van Macassar Willem Hartsink in sijne plaatse vercoren file 2512, folio 292
April 6, 1694 Besluyt over het verder employ van den commandeur Paulus Huntum ende de schepen onder sijne vlagge bescheyden file 2512, folio 292
April 7, 1694 Arrivement van de fluyt Borsenburg uyt Bengale met eenige dubbelde brieven[101] en het nevenstaande cargasoen file 2512, folio 292-293