Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 19, 1694 Besluyt om sekere vijf door heeren schepenen buyten Batavias jurisdictie gebanne personen buyten de ketting na Ceylon te senden file 2512, folio 209
March 19, 1694 32 ’s Compagnies lijfeygenen onder betalinge vrijdom vergunt file 2512, folio 210
March 19, 1694 ’t Jagt de Stantvastigheyt aangelegt tot de voyagie na Mauritius en Madagaskar in stede van het weergekeerde jagt Eemland file 2512, folio 210
March 19, 1694 De Bije na Mallabaar aangelegt file 2512, folio 210
March 19, 1694 Den capitein Joan d’Abreuw de Carvaljo scheyt uyt sijn gemaakt contract[81] met het opperhooft in Ziam over de leverantie van coopmanschappen voor de Manilhas file 2512, folio 210
March 20, 1694 Vertrek van de Craanvogel na Banda[82] om in dat gouvernement aangehouden en gebruykt te werden file 2512, folio 211
March 23, 1694 Gesanten van Jamby van den conink per de patsjallang de Vliegende Vis file 2512, folio 212
March 23, 1694 Briefjes[83] van het opperhooft Joannes Reaal en raat meldende den desolaten toestant van dat rijk file 2512, folio 212
March 23, 1694 En dat ook gesanten van den Pangerang Pringabaya onderwege waren file 2512, folio 212
March 23, 1694 Den burger Theunis van Cleef toegestaan een pas na Palimbang om voor d’Compagnie van daar peper te halen file 2512, folio 213
March 23, 1694 Een dootvonnise tegens een amockspeelder geapprobeert file 2512, folio 213
March 24, 1694 Twee briefjens van Japara[84] en Sirrebon per den burger Jacob Dames file 2512, folio 213
March 24, 1694 Meldende de continuatie van de quade gerugten der Javanen hare voornemen dog niet soo sterck als te voren file 2512, folio 214
March 24, 1694 En dat tusschen Sourapatty en de Javaanse hoffgrooten een nauwe correspondentie gehouden wiert file 2512, folio 214
March 25, 1694 Verscheyninge van den capitein Adam Slegt van ’t jagt Zillida over Sirrebon file 2512, folio 214-215
March 25, 1694 Briefje[85] van Bantam file 2512, folio 215
March 25, 1694 Inhout desselfs file 2512, folio 215
March 25, 1694 Den Sultan heeft sijn eerste soon met groote plegtigheden voor de eerste maal de aarde laten betreden file 2512, folio 215-216
March 26, 1694 Ong-gouko aangestelt tot tweede luytenant der Chinesen file 2512, folio 216
March 26, 1694 De fluyt Belois over Ziam na Japan aangelegt file 2512, folio 216